Župani pozvali Vlado RS k ureditvi položaja plač občinskih funkcionarev 

Ljubljana, 23. 1. 2024 – Danes je potekalo prvo izmed štirih srečanj regijskih svetov Združenja občin Slovenije. Sestali so se župani Notranjsko-kraškega, Obalnokraškega, Goriškega in Gorenjskega regijskega sveta in med drugim izpostavili perečo problematiko plač občinskih funkcionarjev in pozvali vlado k pogovorom in k nujni ter takojšnji ureditvi področja.

Da so nesorazmerja med plačami županov in zaposlenimi tako na občinskih upravah kot javnih zavodih, že dolgo porušeni, ZOS opozarja že kar nekaj časa. Tudi tokratno vlado smo večkrat pozvali k pogovorom, na katerih bi predstavili stališča županov in tudi predloge rešitev. Ponovno pozivamo, da je skrajni čas, da se funkcijo župana in odgovornost, ki jo nosijo (tako politična kot premoženjska), ustrezno finančno ovrednoti.

Opozorjeno je bilo, da dogovorjena višina povprečnine za leto 2024 nikakor ne bo zadoščala za kritje zakonsko določenih nalog. Razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin bo v letu 2024 zagotovo znašal 12% in na to je ZOS opozarjal že v okviru pogajanj za določitev višine povprečnine.

Občine imajo veliko razvojnega potenciala, ki ga uresničujejo tudi s pomočjo evropskih sredstev. Prostora za izboljšave je nedvomno veliko, pomembno pa je, da država prisluhne občinam, jih vključi v pripravo programov in javnih razpisov. Nedvomno pa bi bili rezultati še boljši, če bi imeli v Sloveniji vzpostavljene pokrajine. Ker jih ni izgubljamo pomemben potencial in tudi to je eno od sporočil današnje seje regijskih svetov.

* * *