Osebna izkaznica

Združenje občin Slovenije

Dunajska 156

1000 LJUBLJANA

telefon (01) 230 63 32

elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si;

Pravna oseba:

Davčna št.: SI14486199

Matična številka: 1621645000

Zavezanec za DDV

Transakcijski račun SI56 6100 0001 0922 838 Delavska hranilnica

Predsednik ZOS

Robert Smrdelj
e-pošta: info@zdruzenjeobcin.si

Tajništvo ZOS

Robert Smrdelj, predsednik
e-pošta: info@zdruzenjeobcin.si

Mateja Krvina, svetovalka
e-pošta: mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si

Katarina Čoklc
e-pošta: katarina.coklc@zdruzenjeobcin.si

Ana Per
e-pošta: ana.per@zdruzenjeobcin.si

Skupna notranjerevizijska služba ZOS

Skupna notranje revizijska služba

e-pošta: vodja.snrs@zdruzenjeobcin.si