Dostopnost

Združenje občin Slovenije omogoča dostopnost in dobro uporabniško izkušnjo svojega spletišča najširšemu krogu uporabnikov, tudi ranljivim skupinam, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče zdruzenjeobcin.si. Spletišče, ki je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno 1. septembra 2023, je prilagojeno za različne naprave (računalnike, tablice in mobilne telefone).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • glavne komponente spletišča so vedno na istem mestu,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje spletišča ločljivosti in velikosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),
 • ustrezen izgled spletišča pri povečavi,
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • povezava za skok do osrednje vsebine,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • jasna navigacija spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletišča zdruzenjeobcin.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena morda ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot ji​h določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pri spletnih objavah v okviru spletišča zdruzenjeobcin.si uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti tako niso dostopni tudi nekateri dokumenti, ki so namenjeni strokovnim oziroma ozkim ciljnim javnostim ali pa bi iz razloga svoje kompleksnosti predstavljali nesorazmerno breme. Vendar se na Združenju občin Slovenije kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. V prihodnje bomo skrbeli, da bomo dokumente v čim večji možni meri objavljali v dostopni obliki.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • dokumenti v besedilni obliki,
 • grafični elementi v obliki slik z napisi (npr. infografike),
 • videoposnetki,
 • različne kompleksne tabele s podatki.

V bodoče bomo pri posodobitvah spletišča zdruzenjeobcin.si pozorni na preveritev vseh vsebin z orodji za dostopnost.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču zdruzenjeobcin.si občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Na sporočilo vam bomo odgovorili v osmih delovnih dneh. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in zamudo ustrezno utemeljili.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 9. 2023 na podlagi samoocene.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo na spodnji naslov.

Ministrstvo RS za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si