Organi

Organi združenja

Združenje občin Slovenije deluje na osnovi Statuta.

Organi so skupščina, predsedstvo, nadzorni odbor ter regijski sveti.

SKUPŠČINA

Skupščina je najvišji organ združenja in se sklicuje v 1. četrtletju vsakega koledarskega leta.

PREDSEDSTVO
Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsedniki in predstavniki regijskih svetov. Predsednika in podpredsednike izvoli skupščina.

Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse druge posle, ki niso v izrecni pristojnosti skupščine ali drugega organa združenja.

Predsednik:

 • Robert Smrdelj, župan Občine Pivka (Notranjsko-kraška regija)

Podpredsedniki:

 • mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur (Savinjska regija)
 • Valter Mlekuž, župan Občine Bovec (Goriška regija)
 • Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica (Osrednjeslovenska regija)
 • Martin Mikolič, župan Občine Rogatec (Savinjska regija)

Člani predsedstva:

 • Franc Horvat; župan Občine Tišina (Pomurska regija)
 • Martin Mikolič, župan Občine Rogatec (Savinjska regija)
 • Srečko Ocvirk župan Občine Sevnica (Spodnjeposavska regija)
 • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje (Jugovzhodna regija)
 • Franci Rokavec, župan Občine Litija (Osrednje slovenska regija)
 • Dušan Strnad, župan Občine Ivančna gorica (Osrednje slovenska regija)
 • Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica (Obalno-kraška regija)
 • Andrej Kastelic, župan Občine Mirna Peč (Jugovzhodna regija) 
 • dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem (Koroška regija)
 • Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje (Pomurska regija)
 • dr. Petra Vrhovnik, županja Občine Poljčane (Podravska regija)
 • dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica (Podravska regija)
 • mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur (Savinjska regija)
 • Valter Mlekuž, župan Občine Bovec (Goriška regija)
 • Zoran Poznič, župan Občine Trbovlje (Zasavska regija)
 • Tine Radinja; župan Občine Škofja loka (Gorenjska regija)

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje združenja in o tem poroča skupščini.

Člani nadzornega odbora:

 • Sandi Potočnik, Občina Šentjur, predsednik
 • Marko Miklavič, Občina Kobarid, član
 • Lijana Lovše, Občina Litija, članica

REGIJSKI SVET
Da bi zagotovili čim bolj enakomerno zastopanost lokalnih skupnosti iz celotne Slovenije, je združenje organizirano po regionalnem načelu. Regijski svet sestavljajo občine članice iz te regije. Vsak regijski svet ima po enega zastopnika v predsedstvu združenja.

Naloga regijskih svetov je, da aktivno sodelujejo v dejavnostih združenja in dajo predsedstvu predloge in pobude z vseh področij, ki sodijo v delokrog občin.

Podravski regijski svet
Občine članice, ki statistično spadajo v Podravski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Benedikt (župan mag. Milan Repič)

Cerkvenjak (župan Marjan Žmavc)

Cirkulane (županja Antonija Žumbar)

Destrnik (županja Vlasta Tetičkovič-Toplak)

Gorišnica (župan Borut Kolar)

Lenart (župan mag. Janez Kramberger)

Lovrenc na Pohorju (župan Marko Rakovnik)

Makole (župan Franc Majcen)

Oplotnica (župan Matjaž Orter)

Ormož (župan Danijel Vrbnjak)

Poljčane (županja dr. Petra Vrhovnik)

Podlehnik (župan mag. Sebastijan Toplak)

Rače-Fram (župan Samo Rajšp)

Selnica ob Dravi (županja dr. Vlasta Krmelj)

Slovenska Bistrica (župan dr. Ivan Žagar)

Središče ob Dravi (župan Toni Jelovica)

Starše (župan Stanislav Greifoner)

Sveta Ana (župan Martin Breznik)

Sveta Trojica v Slovenskih goricah (župan David Klobasa)

Sveti Jurij v Slovenskih goricah (župan Peter Škrlec)

Sveti Tomaž (župan Mirko Cvetko)

Videm (župan Brane Kolednik)

Zavrč (župan Slavko Pravdič)

Pomurski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Pomurski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Apače (župan dr. Andrej Steyer)

Beltinci (župan Marko Virag)

Cankova (župan Danilo Kacijan)

Črenšovci (županja Vera Markoja)

Gornji Petrovci (župan Franc Šlihthuber)

Grad (županja Cvetka Ficko)

Hodoš (župan denis Tamaško)

Križevci (župan Branko Slavinec)

Lendava (župan Janez Magyar)

Ljutomer (županja mag. Olga Karba)

Puconci (župan Uroš Kamenšek)

Radenci (župan Roman Leljak)

Razkrižje (župan Stanko Ivanušič)

Rogašovci (župan Rihard Peruača)

Sveti Jurij ob Ščavnici (župan Andrej Verzel)

Šalovci (župan Iztok Fartek)

Tišina (župan Franc Horvat)

Turnišče (župan Borut Horvat)

Velika Polana (župan mag. Damijan Jaklin)

Veržej (župan Drago Legen)

Savinjski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Savinjski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Dobrna (župan Martin Brecl)

Gornji Grad (župan Anton Špeh)

Laško (župan Marko Šantej mag. farm.)

Ljubno (župan Franjo Naraločnik)

Luče (župan Klavdij Strmčnik)

Rogaška Slatina (župan Branko Kidrič)

Rogatec (župan Martin Mikolič)

Solčava (županja Katarina Prelesnik)

Šentjur (župan mag. Marko Diaci)

Šmarje pri Jelšah (župan Matija Čakš)

Štore (župan Miran Jurkošek)

Tabor (župan Marko Semprimožnik)

Vitanje (župan Andraž Pogorevc)

Gorenjski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Gorenjski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bled (župan Anton Mežan)

Gorenja vas – Poljane (župan Milan Čadež)

Gorje (župan Peter Torkar)

Jezersko (župan Andrej Karničar)

Jesenice (župan mag. Peter Bohinec)

Preddvor (župan Rok Roblek)

Šenčur (župan Ciril Kozjek)

Škofja Loka (župan Tine Radinja)

Železniki (župan Marko Gasser)


Osrednje-slovenski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Osrednje-slovenski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Borovnica (župan Peter Črnilogar)

Dobrepolje (župan Janez Pavlin)

Horjul (župan Janko Prebil)

Ivančna Gorica (župan Dušan Strnad)

Litija (župan Franci Rokavec)

Logatec (župan Berto Menard)

Log-Dragomer (župan Miran Stanovnik)

Mengeš (županBogo Ropotar)

Šmartno pri Litiji (župan Blaž Izlakar)

Vodice (župan Aco Franc Šuštar)

Vrhnika (župan Daniel Cukjati)

Jugovzhodni regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Jugovzhodni regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Dolenjske Toplice (župan Franc Vovk)

Kočevje (župan dr. Vladimir Prebilič)

Kostel (županja Nataša Turk)

Mirna (župan Dušan Skerbiš)

Mirna Peč (župan Andrej Kastelic)

Mokronog-Trebelno (župan mag. Franc Glušič)

Semič (županja Polona Kambič mag.)

Sodražica (župan Blaž Milavec)

Straža (župan Dušan Krštinc)

Šentjernej (župan Jože Simončič)

Šentrupert (župan Tomaž Ramovš)

Škocjan (župan Jožef Kapler)

Šmarješke Toplice (župan Marjan Hribar)

Trebnje (županja, Mateja Povhe)

Žužemberk (župan Jože Papež)

Koroški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Koroški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Črna na Koroškem (županja Romana Lesjak)

Dravograd (župan Anton Preksavec)

Muta (županja Angelca Mrak)

Prevalje (župan Matija Tasič)

Podvelka (župan Miran Pušnik)

Ravne na Koroškem (župan dr. Tomaž Rožen)

Ribnica na Pohorju (župan Srečko Geč)

Notranjsko-kraški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Koroški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bloke (župan Jože Doles)

Ilirska Bistrica (župandr. Gregor Kovačič)

Pivka (župan Robert Smrdelj)

Obalno-kraški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Obalno –kraški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Divača (županja Alenka Štrucl Dovgan)

Komen (župan Erik Modic)

Miren-Kostanjevica (župan Mauricij Humar) 

Piran (župan Andrej Korenika)

Sežana (župan Andrej Sila)


Goriški regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Goriški regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Bovec (župan Valter Mlekuž)

Cerkno (župan Gašper Uršič )

Idrija (župan, Tomaž Vencelj)

Kanal ob Soči (župan Miha Stegel) 

Kobarid (župan Marko Matajurc)

Renče-Vogrsko (župan Tarik Žigon)

Tolmin (župan Alen Červ)

Vipava (župan Anton Lavrenčič)

Spodnjeposavski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Spodnjeposavski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Kostanjevica na Krki (župan Robert Zagorc)

Sevnica (župan, Srečko Ocvirk)

Zasavski regijski svet

Občine članice, ki statistično spadajo v Zasavski regijski svet Združenja občin Slovenije, so naslednje:

Trbovlje (župan Zoran Poznič)

Zagorje ob Savi (župan Matjaž Švagan)

SEKRETARIAT

Sekretariat skrbi, da se sklepi skupščine in predsedstva izvajajo. Prav tako pa vodi tudi delo posameznih odborov in delovnih skupin.

V sekretariatu trenutno delujejo:

Polona Drofenik, generalna sekretarka

vodja.snrs(at)zdruzenjeobcin.si, Skupna notranje revizijska služba

Katarina Čoklc, strokovna sodelavka

Mateja Krvina, strokovna sodelavka

Ana Potočnik, strokovna sodelavka