Predstavitev

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 119 občin članic.

ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Združenje občin Slovenije je v skladu s prvim odstavkom 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi ter 9. in 22. členom Akta o ustanovitvi Združenja občin Slovenije na svoji 5. redni skupščini dne 11. 2. 2003 sprejelo Statut Združenja občin Slovenije, ki je bil v 25 letih delovanja ZOS deležen nekaj sprememb.

Čistopis Statuta Združenja občin Slovenije