Odbor regij

Odbor regij (OR) je posvetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki – 329 članov in enako število namestnikov, ki prihajajo iz 27 držav članic EU. Predstavniki izbrani zastopniki iz lokalnih in regionalnih organov (predsedniki regij, župani, predsedniki občinskih in regijskih svetov). Ti lahko prek OR predložijo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na regije in mesta.

10. 12. 2019  je Svet EU sprejel sklep, s katerim so bili za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 imenovani člani in nadomestni člani OR iz Republike Slovenije. Člani odbora iz svojih vrst imenujejo predsednika za obdobje dveh let in pol.

Člani slovenske delegacije so:

 • Robert Smrdelj,
 • dr. Ivan Žagar,
 • Nuška Gajšek,
 • Gregor Macedoni,
 • dr. Tomaž Rožen.

Nadomestni čani slovenske delegacije so:

 • Aleksander Saša Arsenovič,
 • Damijan Jaklin,
 • dr. Vladimir Prebilič,
 • Breda Arnšek,
 • Vlasta Krmelj,
 • Tine Radinja.