Vprašanja občin

Leto
Iskanje
 • 12.04.2024

  Informacije v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč v juliju 2023

  Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem v zvezi z povračilom stroškov občinam, ki so bile prizadete v ujmi med 12. in 14. julijem 2024.

  Občina članica je imela na primer največ poškodb na infrastrukturi med 12. in 24. julijem 2023, in sicer za skupno okoli 11 milijonov evrov škode in še vedno ne vedo kaj se dogaja na področju povrnitve stroškov za sanacijo škode, ki je nastala v tej ujmi.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 20.03.2024

  Potek dobe služnosti

  Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem glede reševanja zadeve v primeru, ko gre za potek dobe služnostne pravice v korist občine/komunale, ki je bila pridobljena pred leti in je bila pridobljena za obdobje 30 let (neprava stvarna služnost – še pred uvedbo služnosti v javno korist, ki jo je uvedel ZUreP) in po 30 letih poteče.

  Občino zanima:

  Kako to zadevo rešujejo ostale občine in ali je edina rešitev na novo ustanavljanje služnostnih pravic.

 • 15.03.2024

  Aktivnosti na področju prenosa zemljišč

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo vprašanje občine članice v zvezi z aktivnostmi na področju prenosa zemljišč.

  Odgovor z ministsrtva je na voljo v priponki:

  ***

  Prenesi datoteko
 • 14.03.2024

  Nakazovanje dodeljenih sredstev društvom po javni razpisih

  S strani občine članice smo prejeli vprašanje glede nakazovanja sredstev društvom po javnih razpisih.

  Vprašanje občine in odgovor sta na voljo v priponki.

  Prenesi datoteko
 • 28.02.2024

  Vinjeta

  Vprašanje občine:

  ” Ali je zaposleni upravičen do povrnitve tedenske vinjete za uporabo lastnega avtomobila na službeni poti?”

  Odgovor:

  ” Zaposleni, ki so napoteni na službeno pot, pripada povračilo stroškov, vezanih na opravljanje nalog na službenem potovanju in izkazanih z računom. Kar pomeni, da strošek povrnete, v kolikor ima zaposleni potni nalog, odobreno uporabo lastnega avtomobila in račun za vinjeto.”

  * * *

 • 15.02.2024

  Izkazi prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo vprašanje občine članice v zvezi z Izkazi prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 05.02.2024

  Sanacijska dela poo naravnih nesrečah in izvrševanje pogodb

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Službo Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih posredovalo vprašanje občine članice v zvezi s sanacijskimi deli po naravnih nesrečah in izvrševanjem pogodb.

  Prenesi datoteko
 • 18.01.2024

  Vodenje in vzdrževanje katastra GJI

  Na Združenje občin smo prejeli prošnjo občine članice za pomoč v zvezi z vodenjem in vzdrževanjem katastra GJI.

  Vprašanja občine: »Zanima nas, ali druge Občine izvajalca vodenja in vzdrževanja katastra GJI izberejo na podlagi javnega naročila ali oddajo brez javnega naročila vodenje in vzdrževanje katastra GJI upravljavcu GJI na področju njihove Občine?

  V kolikor Občine oddajo naročilo vodenja in vzdrževanja katastra GJI upravljavcu, kako to izvedejo?

  Zanima nas, tudi ali je obračun na ure ali na meter?«

 • 17.01.2024

  Obračun DDV-ja na koncesijsko dajatev pri izstavitvi računa

  Na Finančno upravo RS smo naslovili vprašanje občine članice glede obračuna DDV-ja na koncesijsko dajatev pri izstavitvi računa.

  Občina ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. V pogodbi ima določen tudi odstotek koncesije od pobranih grobarin, ki ga občina prejme na podlagi izdanega zahtevka.

  Zahtevek za koncesijsko dajatev izstavi občina na podlagi poročila o pobranih grobarinah s strani komunalnega podjetja, ki strankam zaračuna grobarino, vključno z DDV-jem. Občino zanima, če lahko kot občina izstavijo račun, vključno z DDV-jem?

  Odgovor z ministrstva je na voljo v priponki:

  Prenesi datoteko
 • 14.12.2023

  Predplačila kmetom za škodo, ki so jo utrpeli na kmetijskih zemljiščih ob letošnjih poplavah in neurjih

  Na Ministrstvo za naravne vire in prostor smo naslovili vprašanje občine članice glede predplačili za škodo, ki so jo utrpeli na kmetijskih zemljiščih ob letošnjih poplavah in neurjih.

  Vprašanje smo že naslovili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so nam predlagali, da se z vprašanjem obrnemo na MNVP, saj škoda na kmetijskih zemljiščih spada med škodo na stvareh, ki je v njihovi pristojnosti. Občino zanima kdaj se bodo pričela predplačila kmetom za škodo, ki so jo utrpeli na kmetijskih zemljiščih ob letošnjih poplavah in neurjih.

  Prenesi datoteko