AS-IT-IC

Turist trenutno težko pridobi vse želene turistične informacije na enem mestu. Pri svojem poizvedovanju se mora opreti tako na predloge znancev, informacije delavcev v turističnih pisarnah, knjige, rezultate internetnih iskalnikov, informacije s spletnih strani, ki opisujejo neko turistično znamenitost, itd. Dodatno se kompleksnost poveča, če želi načrtovati ogled večih znamenitosti, saj je potrebno nato sestaviti načrt izleta. Običajno se zato turisti odločijo za vnaprej pripravljen program, ki so ga sestavili strokovni delavci. V tem primeru mnoge zanimive točke ne dobijo takega obiska, kot si ga zaslužijo, turisti pa ne obiščejo znamenitosti, ki bi jih lahko prijetno presenetile.

Projekt Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center (AS-IT-IC, https://as-it-ic.ijs.si) je v okviru sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Avstrija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se izvaja od 1. 7. 2016 in se bo zaključil 30. 6. 2019. Pri projektu sodeluje 5 partnerjev iz čezmejnega območja Slovenija-Avstrija in sicer Institut Jožef Stefan kot vodilni partner ter dodatno projektni partnerji: Tehniška univerza v Gradcu – Institut za programske tehnologije, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, Združenje občin Slovenije in Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH. Partnerji enakovredno sodelujejo in bodo omogočili sodelovanje vseh zainteresiranih slovenskih občin.

Cilj projekta je vzpostavitev avstrijsko-slovenskega centra, ki bo preko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) povezoval turiste s ponudniki turističnih storitev, turistično-informacijskih pisarn, občin. Center bo iskalcem turističnih informacij s pomočjo ponudnikov informacij ter IKT podprtimi orodji na enostaven način zagotavljal želene informacije na enem mestu. IKT podporna orodja so:

  • Komunikacijska platforma – ta spletna aplikacija omogoča instantno pošiljanje sporočil med turisti, virtualnimi asistenti, informacijskimi delavci v turističnih in lokalnih skupnostih, inštitucijami in zainteresiranimi občani. Razvit je tudi pogovorni vmesnik, ki ga je mogoče na enostaven način vključiti na poljubno spletno stran, kjer bodo ponudniki turističnih informacij potrebovali direkten stik z obiskovalci spletne strani (ang. livechat).
  • Virtualni asistent – pogovorni robot, ki v interakciji z uporabnikom poskuša poiskati informacije o znamenitostih, takrat ko ni prisotnih človeških operaterjev, ter obogati pogovor med turistom in ponudnikom turističnih informacij, ko so slednji prisotni. Asistent tudi priporoča ogled znamenitosti glede na preference turista ter predlaga relevantne interesne točke.
  • Sistem za vnos, urejanje in hrambo podatkov o znamenitostih – ta predstavlja bazo znanja za virtualnega asistenta. Baza znanja vključuje tako prosto dostopne podatke o naravni in kulturni dediščini kot interesne točke, ki jih turistični delavci vnašajo na portalu slovenske turistične organizacije – https://www.slovenia.info. Sistem omogoča tudi vnos novih interesnih točk ter urejanje obstoječih.

Sistem za načrtovanje poti, ki izračuna optimalno pot za obisk izbranih interesnih točk ter omogoča navigacijo preko storitve Google Zemljevidi.

Asistent za občine in društva (upokojencev)

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodelujejo Združenje občin Slovenije, Institut “Jožef Stefan”, občina Pivka, občina Slovenj Gradec, občina Litija, občina Dobrova-Polhov Gradec in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Več informacij o samem projektu je dostopnih na tej povezavi.