Katalog IJZ

ZOS je krovno združenje za srednje velike in manjše občine s statusom osebe javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu tako občin članic kot tudi občin, ki niso članice združenja. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se pri svojem delovanju povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami tako doma kot v tujini. Sodeluje tudi z drugimi pravnimi osebami, ki lahko nudijo strokovna znanja in izkušnje s področja lokalne samouprave in področja dela gospodarskih javnih služb ter tako pripomorejo k izboljšanju položaja slovenskih občin.