Vključitev v SNRS

Za vključitev občin v Skupno notranjerevizijsko službo ZOS, morajo občine, ki so članice ZOS, izkazati nameri in v skladu z dogovorom podpisati Dogovor o opravljanju in financiranju storitev Skupne notranjerevizijske službe.

Kontakt:

e-pošta: vodja.snrs(at)zdruzenjeobcin.si

Telefon: 01/230 63 32