ZOS predlaga za leti 2024 in 2025 povprečnino v višini 799,58 EUR in 815,69 EUR

Ljubljana 9. 8. 2023 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) se je na seji 8.8.2023 seznanilo z izhodiščnimi izračuni o višini povprečnine za prihodnji proračunski leti posredovanimi s strani Vlade RS. Prav tako pa je, na podlagi strokovnih izračunov pripravljenih na ZOS, oblikovalo predlog višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in sklenilo posredovati pobudo sorodnim združenjem za skupen nastop v pogajanjih o višini povprečnine, kot je to praksa v zadnjem obdobju.


Predlog izračunane povprečnine Ministrstva za finance skladno s področno zakonodajo razviden iz pisanja pristojnega ministrstva  je  za leto 2024  676,91 eur in za leto 2025 na 677,12 eur.

Predlog predsedstva Združenja občin Slovenije je, da je potrebno izhajati iz dejanskih stroškov razvidnih iz izračunov MF in ob tem še upoštevati inflacijo po podatkih UMAR. Tako po naših izračunih predlagamo višino povprečnine za leto 2024 na 799,58  eur in za leto 2025 na 815,69 eur.