ZOS POZVAL PREDSEDNICO REPUBLIKE SLOVENIJE K VZPOSTAVITVI SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 11. 5. 2023 – Združenje obči Slovenije vsakokratno vlado opozarja na pomen razvoja lokalne samouprave za celotno državo in poziva k vzpostavitvi rednega sodelovanja. K vzpostavitvi Strateškega sveta za lokalno samoupravo smo pozvali predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar.


Sedanjo Vlado RS je ZOS že dvakrat pozval k vzpostavitvi Strateškega sveta za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: Svet). Predlagali smo, da bi Svet deloval pod okriljem predsednika Vlade RS kot posvetovalno telo, v katerem bi poleg predstavnikov vlade sodelovali tudi predstavniki občin in drugi strokovnjaki s področja lokalne samouprave.

Na prvo pobudo nismo prejeli odgovora, zato smo razpravo o smotrnosti in pomenu Sveta odprli tudi na 25. redni letni skupščine ZOS, ki je potekala 24. 3. 2023. Članstvo se je strinjalo, da bi bila vzpostavitev Sveta več kot dobrodošla, celo nujna, saj je področij, katerim je treba nameniti pozornost, veliko. Sprejet je bil sklep, da se nadaljuje z aktivnostmi in poda ponovno pobudo na predsednika Vlade RS ter se z njo, v primeru neodzivnosti, obrne na predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar.

Žal smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli odgovor, da je vzpostavljena Delovna skupina za lokalno samoupravo in da to zadostuje, vendar menimo, da bi vse izzive in težave, s katerimi se sooča lokalna samouprava bolje naslovili v okviru Sveta. Odgovor nas žal ne navdaja z optimizmom, predvsem zato, ker predstavniki vlade v teoriji poudarjajo pomen dialoga, v praksi ga je žal zaznati precej manj.

Skladno s sklepom skupščine ZOS smo tako pobudo za ustanovitev Sveta naslovili na predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar. Predlagali smo, da bi Svet deloval kot posvetovalno telo, v katerem bi sodelovala predsednica in njeni ožji sodelavci, predstavniki vlade, združenj občin in občin ter drugi strokovnjaki s področja lokalne samouprave.

Verjamemo, da bo predsednica Pirc Musar prisluhnila naši pobudi, saj je ZOS načelno podprla tudi v prizadevanjih za nadaljevanje pogovorov o vzpostavitvi pokrajin.

* * *