ZOS pozval Ministrstvo za zdravje k umiku usmeritev zdravstvene politike, ki napoveduje zaprtje programov v obsegu manjšem od 0,2 tima v letu 2024

Ljubljana, 13. 12. 2023 – Združenje občin Slovenije je bilo seznanjeno, da je Ministrstvo za zdravje izdalo Usmeritve zdravstvene politike za leto 2024-2025, ki napovedujejo zaprtje programov v obsegu manjšem od 0,2 tima v letu 2024. ZOS temu nasprotuje in poziva k umiku smernic ter dialogu z zdravstvenimi domovi.

Nemudoma smo se odzvali in na Ministrstvo za zdravje posredovali dopis v katerem izražamo veliko zaskrbljenost in opozarjamo na zmanjševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, kar je nedopustno.

Skrb za pacienta mora biti pri oblikovanju vseh smernih, načrtov, strategij in predpisov vedno glavno vodilo. Nikakor se ne sme zmanjševati dostopnost do zdravstvenih storitev. Dokler so potrebe na terenu je vsakršno ukinjanje ambulant nesprejemljivo.

Ljudi se z zmanjševanjem dostopnosti do storitev postavlja v neenakopraven položaj glede na to kje živijo. Tisti v urbanih središčih bodo imeli na voljo storitev, tisti v bolj podeželskih okoljih pa ne. Slovenija je vse preveč centralizirana in še dodatna centralizacija je nesprejemljiva. Pa ni težava le v tem. Težava je, da se bodo ravno v urbanih okoljih pričele čakalne dobe zopet podaljševati. Mnogokrat pa je ravno čas ključnega pomena.

Opozorili pa smo tudi na še na nekaj. Namreč, za vse programe, katere se namerava ukiniti, so zagotovljeni prostori in oprema. Za zagotovitev tega pa so bile potreben investicije.

Ministrstvo smo zaprosili za umik smernic, ponovno preučitev možnosti rešitev delovanja ambulant ter pozvali k dialogu z zdravstvenimi domovi.

* * *