ZOS NA PREDSEDNIKA VLADE RS NASLOVIL PREDLOG ZAKONSKIH SPREMEMB S PODROČJA NARAVNIH NESREČ IN ZAGOTOVITVE DODATNIH SREDSTEV ZA NJIHOVO ODPRAVLJANJE

Ljubljana, 21. 7. 2023 – Slovenija se ponovno sooča s hudimi posledicami neurij s točo in vetrolomom, ki se vrstijo že več dni. Škoda tako na objektih kot v naravi je ogromna, in ogromni bodo tudi stroški njene sanacije. Treba bo pristopit k sistemskim spremembam in zagotovit dodatna sredstva. Zato je Združenje občin Slovenije na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba naslovilo predlog sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in predlog zagotovitve dodatnih sredstev v okviru Sklada za podnebne spremembe. Menimo, da bo treba več sredstev nameniti tudi civilni zaščiti in gasilstvu, zato ZOS poziva k iskanju rešitev, kako bi se sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost preusmerila tudi na to področje.


ZOS pozdravlja zavezo predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, da se pristopi k sistemski ureditvi področja odprave posledic naravnih nesreč, z namenom, da se bodo mehanizmi pomoči pričeli hitreje odvijati in bodo oškodovanci čim prej prejeli ustrezno pomoč države. Resnično nujno potrebno je, da se uredi področna zakonodaja na način, da bo pomoč države hitra, da bo v najkrajšem možnem času dosegla prizadeta območja in da se bo čimprej pričela odprava posledic nesreč. Spremeniti jo je treba na način, da bo administrativnih ovir čim manj in da se bodo vsi potrebni postopki – od prvih ocen, do vnosa v sistem AJDA, priprave in potrditve spremljajočih vladnih dokumentov – začeli čimprej odvijat in se tudi zaključili v najkrajšem možnem času.

Prav tako je zelo pomembno, da se zakon spremeni na način, da se bo lahko sistem odzval tudi na lokalne ali regijske naravne nesreče in se ne bo čakalo na »zadostitev« kriterijem na državni ravni.

Prve, ki bodo vedno priskočile na pomoč prizadetim so nedvomno občine. Žal pa so ob vse pogostejših naravnih ujmah njihove proračunske rezerve premajhne, da bi lahko same izvedle nujno potrebne sanacijske ukrepe. Občinam, ki se prve odzovejo in priskočijo na pomoč, je treba omogočiti, da pridejo do prepotrebnih sredstev za odpravo naravnih nesreč. Za to bo država morala vnaprej predvideti ustrezna finančna sredstva in jih zagotoviti v proračunu. Eden izmed načinov kako to storiti je ta, da se popišejo vse nesreče v nekem časovnem obdobju na ravni celotne države (npr. junij, julij avgust) in finančne posledice. Potem pa je treba vzpostaviti mehanizem čimprejšnje aktivacije pomoči, ki mora v najkrajšem možnem času priti do prizadetih. ZOS predlaga, da se zakon spremeni na način, da bo vlada pri odločanju o uporabi sredstev za odpravo posledic nesreč upoštevala, da se sredstva državnega proračuna lahko uporabijo za odpravo posledic naravne nesreče, za katero je ocena neposredne škode na stvareh večja od 0,2 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.

Dejstvo je, da se vsako leto soočamo z vedno več naravnimi nesrečami (neurja z vetrom in točo, poplave, požari, zemeljski plazovi…). To je posledica tudi podnebnih sprememb, zato smo na ZOS podali predlog, da se tudi v okviru Sklada za podnebne spremembe zagotovi dodatna sredstva za namene odprave posledic ujm in naravnih nesreč.

Vsi se zavedamo, da brez gasilcev in civilne zaščite, hitre in ustrezne pomoči na terenu ne bi bilo. Tudi na tem področju bo potrebno zagotoviti več sredstev, zato je ZOS že v okviru priprav nabora programov in ukrepov v Načrtu za okrevanje in odpornost predlagalo, da se vanj vključi tudi to področje. Žal smo bili neuspešni, vendar se je ponovno izkazalo, da so občine tiste, ki poznajo potrebe terena in imeli smo prav. Podali smo predlog, da se o tem opravi ponovni razmislek in poišče način kako sredstva iz NOO preusmeriti tudi na to področje.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *