Združenja občin z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem o odpravi posledic avgustovskih poplav

Ljubljana, 4. 9. 2023 – V petek, 1. 9. 2023, je potekal sestanek med združenji občin in državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika Vlade RS Boštjanom Šeficem. Tema sestanka je bila razprava o aktualnih razmerah na področju odprave posledic avgustovskih poplav in o namestitivi oseb, ki so v poplavah izgubile stanovanja oz. hiše. Sestanka sta se s strani ZOS udeležila predsednik Robert Smrdelj in član predsedstva ZOS dr. Tomaž Rožen.

Državni sekretar Boštjan Šefic, ki je v Kabinetu predsednika Vlade RS zadolžen za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023, je uvodoma na kratko podal informacije v zvezi s preklicem aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah in informacije v zvezi s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za odparvo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Pripravlja pa se tudi predlog Zakona o obnovi, k pripravi katerega bomo pozvana tudi združenja občin.

S strani ZOS je bila predana informacija o podani pobudi podaljšanja roka za vnos škode v sistem AJDA, in sicer pri občinah, kjer je to potrebno.

Razprava pa je potekala tudi problematiki namestitve oseb, ki so v poplavah ostale brez strehe nad glavo. Na voljo je približno 200 enot, občine pa so že bile pozvane na podajo informacij o tem koliko ljudi potrebuje namestitev.

Veliko težavo na terenu še vedno predstavlja čiščenje naplavin. ZOS je že pozval pristojne naj občine bolj vključijo v te aktivnosti odprave naplavin, zagotovijo pa naj se sredstva za izvedbo del. Na sestanku je bila s strani Direkcije RS za vode podana informacija, da bodo večja gradbena podjetja povabljena k posredovanju ponudbe za nujno čiščenje vodotokov. Objavljeno bo javno povabilo.

* * *