Zakon o zaščiti živali uspešno čez matični odbor parlamenta

Ljubljana, 7. 9. 2023 – Poslanci  odbora za kmetijstvo so na včerajšnji seji podprli predlog novele Zakona o zaščiti živali. Ob tem so sprejeli dopolnila koalicije, s katerimi se institut pooblaščenega svetovalca spreminja v institut kvalificiranega prijavitelja ter ukinja obvezno čipiranje mačk.

Med drugim zakon predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah.

S sprejetimi dopolnili se institut pooblaščenega svetovalca spreminja v institut kvalificiranega prijavitelja. Tako je že iz imena razvidno, da gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, osveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih, je dopolnilo obrazložila koalicija. Ob tem določa, da prijavitelj ne sme vstopiti na zasebno zemljišče, zaradi varstva osebnih podatkov pa so lahko na fotografijah zajete samo živali, ne pa tudi ljudje.

Predlog zakona po novem določa tudi oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev, ki bo opravljala preglede, nadzorovala pogoje nastanitev in izvajala ukrepe na ozemlju celotne države. Posebno enoto bo po predhodnem soglasju pristojnega ministra imenoval direktor upravnega organa pristojnega za veterinarstvo, v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

Prvotno je predlog zakona predvideval tudi obvezno čipiranje mačk, a so člani odbora s sprejetimi dopolnili to ureditev iz zakona umaknili.

Predstavniki veterinarske stroke in kmetijstva predlogu zakona kljub sprejetim dopolnilom niso naklonjeni, saj menijo, da v pravni red vnaša veliko nejasnosti in odpira možnosti za nesporazume.

V zavetiščih so do predlaganega zakona skeptični, saj se, kot so opozorili, premalo pozornosti posveča vprašanju finančnih posledic zakona. Opozorili so tudi na težave s prepolnimi zavetišči.

Predstavniki društev za zaščito živali pozdravljajo uvedbo kvalificiranega prijavitelja. Kot poudarjajo, s tem zgolj dobivajo pravno podlago za dejavnosti, ki jih že vrsto let izvajajo. Naklonjeni so tudi video nadzoru v klavnicah, ki je, kot so pojasnili, uveden že v številnih drugih državah.

***