Z ministrico za pravosodje o spremembah na področju sodniške zakonodaje

Ljubljana, 29. 11. 2023 – Danes se je s predstavniki združenj občin sestala ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan. Razprava je potekala spremembah sodniške zakonodaje. Ena ključnih sprememb, ki jo prinaša Zakon o sodiščih je namreč odprava 44 okrajnih sodišč.

Združenje občin Slovenije je že v fazi javne obravnave predloga Zakona o sodiščih opozorilo na bojazen pred še dodatno centralizacijo države. Vzporednice smo vlekli s primeri zapiranja krajevnih in davčnih uradov, geodetskih pisarn, bank in pošt. Ocenili smo, da se tudi z odpravo okrajnih sodišč nadaljuje cetralizacija države. Predstavnica ZOS je v razpravi poudarila, da je ključno, da se storitev ne oddaljuje od ljudi. Treba je stremeti k temu, da so posamezniku na voljo enake javne storitve, ne glede na kraj bivanja.

Ministrica Švarc Pipan je zagotovila, da spremembe ne gredo v smeri centralizacije in da se storitev ne oddaljuje od ljudi. Prav nasportno – te naj bi bile dostopne še naprej vsem. Predsedniki okrožnih sodišč bodo, z namenom čimprejšnje obravnave zadev, imeli na voljo vse sodnike posameznega okrožja, ki jim bodo na podlagi načrta dela razporejali posamezne zadeve. S spremembami želijo doseči to, da bo posameznikova zadeva obravnavana v enakem času, ne glede na bivališče.

Zakon bo na vladi obravnavan predvidoma v mesecu januarju leta 2024, sprejet pa naj bi bil do poletja 2024.

* * *