Vzpostavljen klicni center za obnovo po poplavah 2023

Ljubljana, 6. 9. 2023 – Vlada RS je na 128. dopisni seji, ki je potekala 5. 9. 2023, med drugim sprejela sklep o vzpostavitvi Klicnega centra za obnovo po poplavah 2023 (v nadaljevanju: klicni center), na telefonski številki 114.

Klicni center je na voljo od 6. 9. 2023 dalje in bo deloval vsak delovni dan med 8. in 16. uro, ob sobotah med 8. in 13. uro. Ob morebitnih spremenjenih okoliščinah se lahko delovni čas klicnega centra temu prilagodi.

Namen klicnega centra, ki ga bo vodil Andrej Šter z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, je centralizirano podajanje ažurnih, verodostojnih in celovitih informacij o obnovi po poplavah, ki so avgusta 2023 zajele skoraj dve tretjini Slovenije, ne glede na to, kateri resor je primarno odgovoren za zagotovitev informacije.

Klicni center bo namenjen tako obveščanju kot tudi ozaveščanju prebivalcev na prizadetih območjih, predvsem pa pomoči pri reševanju konkretnih situacij. Povratne informacije, ki jih bodo prejeli svetovalci v klicnem centru bodo služile odločevalcem pri oblikovanju dodatnih ukrepov za učinkovitejšo pomoč na terenu.

Delo v klicnem centru bodo opravljali uslužbenci ministrstev in vladnih služb, ki so želeli pomagati prebivalkam in prebivalcem, ki so bili prizadeti ob poplavah. Sredstva za delovanje klicnega centra bodo zagotovila ministrstva in vladne službe v svojih finančnih načrtih.

***