Komunalni prispevek vezan na 146. člen Gradbenega zakona

Na Ministrstvo za naravne viure in prostor smo naslovili vprašanje občine članice v zvezi s komunalnim prispevkom vezanim na 146. člen Gradbenega zakona.

Glede na Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-203/23-7 o začasnem zadržanju izvrševanja 146. člena GZ-1, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 121/2023, občino zanima, kako postopati pri prejemu vlog za izdajo odločbe komunalnega prispevka.  Iz zahtevka oz. projektne dokumentacije je razvidno, da gre za legalizacijo objekta daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja.

V priponki dodajamo še odgovor z MNVP:

35201-190_2023_2560_2Prenos