VLADA RS ZA POVRAČILO STROŠKOV OBČINAM ZARADI NEURIJ NAMENILA SKORAJ 2,5 MILIJONA EVROV

Ljubljana, 31. 7. 2023 – Vlada RS je na 118. Dopisni seji, dne, 28. 7. 2023, sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija 2023 v Sloveniji prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) in za povračilo stroškov intervencij 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov.


Vlada RS odločila o povrnitvi stroškov intervencij ob neurjih 91 občinam

Vlada RS je sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da je 12. in 13. julija 2023 prišlo do naravne nesreče (močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov) večjega obsega skoraj na celotnem območju RS, občine na prizadetem območju pa so izčrpale sredstva občinskih proračunov, namenjenih za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v skladu z dvanajsto alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vlada RS je odločila, da se 91 občinam povrnejo upravičeni stroški intervencij. Ministrstvu za obrambo (v nadaljevanju: Ministrstvo) oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: Uprava RS) se bo, iz splošne proračunske rezervacije, zagotovilo sredstva v višini 2.391.191,87 evra za pokritje intervencijskih stroškov občinam.

Vlada RS je odločila tudi, da se gasilskim enotam, ki so sodelovale pri izvajanju intervencijskih dejavnostih v prizadetih občinah, v katerih ne izvajajo javne gasilske službe, povrnejo upravičeni stroški intervencij. Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije v višini 40.883,44 evra.

Ministrstvu oziroma Upravi RS je vlada RS naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izplača povračilo stroškov intervencije občinam, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno občino. Ministrstvo oziroma Uprava RS bo gasilskim enotam zagotovila sredstva na podlagi razdelilnika, ki ga posredujejo občine, v katerih so gasilske enote sodelovale v intervenciji, pri čemer skupni znesek ne sme presegati ocenjene vrednosti.

Vlada RS je odločila, da se pravice porabe za zagotovitev omenjenih sredstev v višini 2.432.0753,31 evra zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

Vlada RS za povračilo stroškov občinam zaradi neurij namenila skoraj 2,5 milijona evrov

Vlada RS je za operativno delovanje Uprave za zaščito in reševanje namenila skoraj 2,5 milijona evrov iz splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini skoraj 2,5 milijona evrov bodo namenjena za povračilo stroškov občinam ob neurjih. Uprava za zaščito in reševanje je na podlagi podatkov lokalnih skupnosti pripravila pregled ocenjenih intervencijskih stroškov, in sicer posebej oceno stroškov intervencije v skupaj 91 občinah in skupno oceno intervencijskih stroškov gasilskih enot, ki so sodelovale pri izvajanju intervencijskih dejavnosti v drugih lokalnih skupnostih, v katerih ne izvajajo javne gasilske službe.

Celotno sporočilo si preberite TU.