VLADA RS SPREJELA STALIŠČE DO OCENE FISKALNEGA SVETA REBALANSA PRORAČUNA

Ljubljana, 19. 5. 2023 – Vlada RS je na 50. redni seji med drugim sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2023, se seznanila s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter spremenila odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo. Vlada RS je sprejela državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči ter podprla spremembo sklepa o mehanizmu EU na področju civilne zaščite. Določila je tudi besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. Člena Ustave Republike Slovenije, sprejela Sklep o določitvi višine sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore za leto 2023 in zagotovila dodatnih 2,8 milijona evrov – za organizacijo in izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) 2023 v Mariboru.


  • Fiskalni svet opozarja, da proračunsko načrtovanje ostaja pomanjkljivo, in sicer zaradi neustreznega uvrščanja ukrepov med interventne, nezadostnega ocenjevanja učinka diskrecijskih ukrepov, sistematičnega podcenjevanja oziroma precenjevanja posameznih kategorij prihodkov in odhodkov ter neusklajenih procesov priprave proračunskih dokumentov.

    Pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah
    Pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter o drugih pravicah iz delovnega razmerja javnih uslužbencev potekajo vzporedno v skladu z izhodišči, ki jih je sprejela vlada 17. 3. 2023, brez izstopa katerekoli plačne skupine iz plačnega sistema javnega sektorja.

    Zaradi večje učinkovitosti in operativnosti dela je vlada ustanovila tri posebne delovne skupine:
  • vladno pogajalsko skupino za pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah,
  • skupino za izračunavanje finančnih učinkov in pripravo projekcij javno finančnih odhodkov,
  • skupino za komuniciranje z javnostjo.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *