VLADA RS SPREJELA PROGRAM STABILNOSTI 2023

Ljubljana, 3. 5. 2023 – Vlada RS je na 87. dopisni seji med drugim sprejela Program stabilnosti 2023, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Vlada RS pa se je tudi seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja ter s Poročilom o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2022.


Program stabilnosti 2023
Vlada RS v okviru evropskega semestra (proces usklajene priprave in poročanja o ukrepih ekonomske in fiskalne politike držav članic Evropske unije) vsako leto pripravi nacionalni reformni program in program stabilnosti. V slednjem skladno z zahtevami Evropske komisije in Pakta za stabilnost in rast med drugim opredeli večletni fiskalni okvir.

Za fiskalno politiko bodo leta 2024 znova veljala fiskalna pravila, saj bo po skoraj štirih letih, ob postopni normalizaciji razmer, odpravljena splošna odstopna klavzula na ravni Evropske unije.

Vlada RS za leto 2023 načrtuje primanjkljaj sektorja država v višini 4,1 odstotka BDP, leta 2024 pa načrtuje njegovo znižanje pod mejno vrednost 3 odstotkov BDP, in sicer na 2,8 odstotka BDP. V letih 2025 in 2026 bo zadosten fiskalni napor omogočal nadaljnje zniževanje primanjkljaja na 2,2 in 1,3 odstotka BDP.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je podaljšalo uporabo določb Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, ki se nanašajo na  razmerja med strankami, ki so ali bodo sklenjena na podlagi veljavnih koncesijskih pogodb, ter za obstoječa razmerja posebnih linijskih prevozov in linijskih prevozov v mestnem prometu, do poteka koncesijskih razmerij, ki so nastala na njegovi podlagi, oziroma do poteka veljavnosti izdanih dovoljenj organa JPP.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 ureja pristojnost ministrstev po reorganizaciji za izvajanje ukrepov iz Odloka, ureja pogoje za nemoteno, kontinuirano izvajanje ukrepov in ne posega v finančna sredstva, ki so namenjena za te ukrepe.

Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2022
V letu 2022 je bilo izdanih:

  • 16 odločb za uvedbo zasebnih namakalnih sistemov (NS) z enim uporabnikom na površini 38,7 ha
  • ena odločba o uvedbi NS z več uporabniki na površini 34,8 ha,
  • ena odločba o širitvi zasebnega NS z več uporabniki na površini 3,1 ha (površina pred širitvijo 25 ha, površina po širitvi 28,1 ha)
  • tri odločbe o uvedbi lokalnih NS (z več uporabniki) na površini 103 ha.

Celoten povzetek 87. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *