Vlada RS sprejela novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Ljubljana, 30. 10. 2023 – Vlada RS je na 144. dopisni seji, ki je potekala 27. 10. 2023, med drugim določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in sprejela sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o tej noveli Zakona. Vlada RS soglaša tudi s  predlogom amandmajev k predlogu Resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »Prehitrimo potres« in k Resoluciji o jedrski in sevalni varnosti v RS za obdobje 2024–2033

Novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o tej noveli Zakona

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS.

DZ RS je Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) sprejel 31. avgusta 2023, saj so širša območja Slovenije prizadele obsežne poplave in zemeljski plazovi. Posledica je ogromna škoda na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih. S sprejetjem predloga zakona je bilo omogočeno sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. 

Celotno sporočilo si lahko preberete v prilogi.