VLADA RS SPREJELA MNENJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Ljubljana, 23. 5. 2023 – Vlada RS je na 96. dopisni seji med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o zaščiti živali.


Vlada RS podpira osnovne cilje in vsebinske rešitve predlaganega zakona, katerega je v postopek sprejema v Državnem zboru RS vložila skupina poslank in poslancev, vendar predlaga nekatere rešitve.

Pripombe na predlog ZZZiv-F s strani vlade so se nanašajo na:

  • opredelitev kaznivega dejanja mučenja živali,
  • pobudo glede označevanja mačk,
  • opredelitev samega pojma »cirkus«,
  • uvrstitev »nastanitev živali na premajhnem prostoru brez možnosti zadostne rekreacije v nasprotju s predpisi« kot prepovedanega ravnanja,
  • uvedbo pooblaščenih svetovalcev,
  • uvedbo videonadzora v klavnicah

Vlada RS zaradi zgoraj naštetega podpira redni zakonodajni postopek, saj meni, da je ključnega pomena, da se v Državnem zboru RS opravi temeljita splošna razprava o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali z strokovnimi institucijami in združenji.

* * *