Vlada RS pripravlja proračuna za leti 2025 in 2026

Ljubljana, 2. 7. 2024 – Vlada RS nadaljuje proces priprave državnih proračunov za leti 2025 in 2026. Sprejela je razrez proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih. V prihodnjih dveh letih ostajajo v ospredju ukrepi za odpravo posledic lanskih poplav in ukrepi za krepitev rasti ter razvoja gospodarstva. V Združenju občin Slovenije na strokovni ravni že pripravljamo strokovne podlage za pogajanja o višini povprečnine za leti 2025 in 2026.

Skladno s sprejetim fiskalnim okvirom za obdobje 2025−2027 lahko proračunski odhodki v obeh letih znašajo približno 17,1 milijarde evrov. Za leto 2025 to pomeni 1,27 milijarde evrov več, kot je bilo načrtovano z lani sprejetim proračunom za leto 2025.

Predloga proračunov sledita srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanja primanjkljaja sektorja država pod mejo treh odstotkov BDP.

V prihodnjih dveh letih ostajajo v ospredju ukrepi za odpravo posledic lanskih poplav in ukrepi za krepitev rasti ter razvoja gospodarstva, podprti zlasti z evropskimi viri iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Nadaljevale se bodo tudi reforme, določene v NOO.

Poleg omenjenih 17,1 milijarde evrov odhodkov oziroma sredstev iz razreza imajo proračunski uporabniki sredstva za izvajanje projektov na voljo tudi v proračunskih skladih. V njih so na voljo sredstva za financiranje posameznih vrst projektov, skladno s predpisi, ki opredeljujejo oblikovanje posameznega proračunskega sklada.

Glavni vir za financiranje odprave posledic poplav v letih 2025 in 2026 bodo sredstva sklada za obnovo Slovenije, poleg domačih virov pa je vir za financiranje projektov tudi Solidarnostni sklad Evropske unije. Drugi večji proračunski sklad, ki ni razviden iz razreza, je NOO sklad.

Proračunski uporabniki bodo v sodelovanju z Ministrstvom za finance do 15. avgusta 2024 pripravili predloge svojih finančnih načrtov, pri čemer morajo slediti danes sprejetemu razrezu. Razrez se lahko v nadaljevanju sicer še nekoliko spremeni (v delu, ki se nanaša na evropska sredstva in NOO), vendar morajo skupni odhodki ostati nespremenjeni.

***