Vlada RS prejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi ZIUOPZP

Ljubljana, 9. 4. 2024 – Vlada RS je na 209. dopisni seji, ki je potekala 8. 4. 2024, sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o dopolnitvi (ZIUOPZP), v katerem predlagajo določitev novega kroga upravičencev do predplačil za obnovo stanovanj, in sicer tudi tistih, ki so v gradnji in v njih ni imel nihče prijavljenega stalnega prebivališča.

Vlada RS omenjenega predloga zakona ne podpira, saj je predlagana sprememba zakona v praksi neizvedljiva in nasprotuje izhodiščem obnove po poplavah in plazovih. S predlogom sprememb, da bi se razširil krog upravičencev do predplačila za obnovo stanovanj na nedoločen krog oseb, se popolnoma zanemari temeljni zakon, ki ureja upravičenost do dodelitve sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, to je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN). Čeprav predlagatelji navajajo primere nastale škode na gradbiščih, na katerih so se gradile stanovanjske gradnje, vlada pojasnjuje, da gradbišča bodočih novogradenj še niso primerna za bivanje, prav tako pa njihovi investitorji trenutno že nekje živijo, zato lastniki objektov, skladno z veljavno ureditvijo ZOPNN, niso upravičeni do sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Prav tako bi s predlagano spremembo predmet upravičenja postalo premoženje – ne pa več domovanje kot osnovno prebivališče.

Vlada RS izvaja ukrepe za zagotovitev pravice do primernega stanovanja vsem prizadetim v poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Ti ukrepi zajemajo na primer zagotavljanje nadomestitvenih gradenj, izplačilo sredstev za gradnjo nadomestnih stanovanj ter za obnovo poškodovanih stanovanj. Zaradi zagotovitve čim hitrejše vzpostavitve primernih pogojev za bivanje in reševanje življenjskih stisk posameznikov je vlada z ZIUOPZP predvidela tudi predplačila za obnovo poškodovanih stanovanj. Z izvedbo predplačil v decembru 2023 je Vlada RS uresničila pomemben korak pri zagotovitvi primernega stanovanja vsem prizadetim v poplavah in plazovih iz avgusta 2023.

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.