Vlada RS podala soglasje k rebalansu finančnega načrta ZZZS za leto 2023

Ljubljana, 18. 12. 2023 – Vlada RS je na 165. dopisni seji, ki je potekala 15. 12. 2023, med drugim podala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023 in se seznanila z namero o ustanovitvi Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE in Statutom Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE EDIC.

Rebalans finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023

Vlada RS je podala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023, ki ga je določila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 21. novembra 2023.

Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2023 je bil pripravljen na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2023) Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ta sloni na oceni realizacije poslovanja ZZZS v letu 2022 in ob upoštevanju Zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi katerega je Državni zbor sprejel odlok za pripravo proračunov države za obdobje od 2022 do 2024 (Odlok), v katerem je določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 v višini 4430 milijonov evrov.

Od priprave Finančnega načrta ZZZS za leto 2023 (FN 2023) do danes je prišlo do bistveno drugačnih pogojev poslovanja, zaradi česar je ZZZS pripravil Rebalans finančnega načrta za leto 2023 (rebalans), ki ga je Skupščina ZZZS potrdila na 11. redni seji dne 21. novembra 2023.

Skupaj se zaradi spremenjenih pogojev prihodki za leto 2023 povečajo za 100 milijonov evrov, odhodki pa za 104,9 milijona evrov. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 53,2 milijona evrov, ki bo v celoti pokrit iz lastnih sredstev.

Namera o ustanovitvi Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE in Statutom Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE EDIC

Namero o pristopu RS k ustanovitvi Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo (angleško The European Digital Infrastructure Consortium – EDIC) za mrežo lokalnih digitalnih dvojnikov naproti CitiVERSE je vlada že načrtovala v Nacionalnem strateškem časovnem načrtu za digitalno desetletje, ki ga je sprejela 9. novembra 2023, skladno z evropsko zakonodajo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.