Vlada RS ocenjuje, da trenutno ni potrebe po spremmebi Zakona o evidencah na področju dela

Ljubljana, 7. 12. 2023 – Vlada RS je na 160. dopisni seji, ki je potekala 7. 12. 2023, sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in ga pošlje Državnemu zboru RS.

Vlada RS v mnenju poudarja, da je Inšpektorat RS za delo (IRSD) že vrsto let opozarjal na nespoštovanje določb o vodenju evidenc na podlagi ZEPDSV in določb o delovnem času na podlagi delovnopravne ureditve. Opozarjal je, da so nujne spremembe določb ZEPDSV, ki predstavljajo osnovo za preverjanje spoštovanja zakonodaje v zvezi z delovnim časom. Inšpektorji težko ugotovijo, ali delodajalec spoštuje določbe zakonodaje v zvezi z delovnim časom, če zakon predvideva le obveznost delodajalca, da vodi evidenco o številu ur opravljenega dela, ne pa tudi časa prihoda in odhoda na delo. Zaradi slednjega ni mogoče ugotoviti, v katerem delu dneva je delavec opravljal delo, ter posledično, ali je delodajalec delavcu zagotovil tudi vse pravice. Inšpektorji opažajo, da je vse več delavcev zaposlenih za krajši delovni čas, dejansko pa delajo po osem ali več ur na dan. Prav tako pogosto ugotavljajo, da so kršitve delovnega časa posledica pomanjkanja delavcev, odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov in podobno.

IRSD je v času od sprejetja ZEPDSV v letu 2006 ugotavljal in dokumentiral pogoste kršitve v zvezi z delovnim časom. V teh primerih se bistvena kršitev sploh ne nanaša na samo evidentiranje delovnega časa, temveč na določbe in temeljne pravice delavcev v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Med najpogostejšimi so naslednje:

  • čezmerne nadure,
  • čezmerno neprekinjeno delo,
  • neplačane opravljene ure dela,
  • kršitev obveznosti zagotavljanja počitka,
  • vodenje dvojnih evidenc,
  • vpisovanje lažnih podatkov o opravljenih urah.

Celotno sporočilo si lahko preberete v prilogi.