Vlada RS nadaljuje z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona

Ljubljana, 23. 8. 2023 – Vlada RS je na 65. redni seji, ki je potekala 22. 8. 2023, nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona in se seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU.


Obravnava predlogov rešitev interventnega zakona

Vlada RS je nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona. Ukrepi, vključeni v predlog interventnega zakona, predstavljajo predloge ministrstev in bodo pripomogli k omilitvi škode, nastale ob poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023. Končni predlog zakona bo Vlada RS potrdila predvidoma na četrtkovi seji.

Predlagane rešitve in ukrepi po eni strani spreminjajo in dopolnjujejo veljavne zakone, po drugi pa začasno uvajajo posebne ukrepe ali odstopajo od sistemske ureditve na več področjih. Ukrepi so usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem – tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest.

Priprava vloge za Solidarnostni sklad EU

Vlada RS se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU. Aktivnosti so stekle takoj po naravni nesreči, ki je Slovenijo prizadela 4. avgusta 2023. Vlada RS je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pooblastila, da v predpisanih rokih predloži vlogo za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada EU, namenjenih sofinanciranju ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč. Rok za oddajo vloge na Evropsko komisijo je 27. oktobra 2023. Z vladnim sklepom je bila 8. avgusta 2023 ustanovljena Medresorska delovna skupina za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada EU na politični in strokovni ravni. Skupina je začela z delom že naslednji dan.

Celotno sporočilo si lahko preberite TU.