Vlada RS na 102. redni seji začela proces priprave proračunov za leti 2025 in 2026

Ljubljana, 10. 5. 2024 – Vlada RS je na 102. redni seji začela proces priprave proračunov za leti 2025 in 2026 ter se seznanila s poročilom o ukrepanju ob poplavah in plazovih, ki so avgusta lani prizadeli večji del Slovenije. Seznanila se je s poročilom delovne skupine za obravnavo romske problematike in sprejela poročilo delovne skupine za pripravo strategije na področju migracij in izdala Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov.

Priprava proračunov za leti 2025 in 2026

Vlada RS je začela proces priprave proračunov za leti 2025 in 2026. Na tako imenovani prvi proračunski seji je določila terminski načrt priprave in sprejela okvirni razrez proračunskih odhodkov po področjih ter se seznanila z osnutkom proračunskega memorandum.

Poročilo o ukrepanju ob poplavah in plazovih, ki so avgusta lani prizadeli večji del Slovenije

Poročilo o ukrepanju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah in plazovih v Republiki Sloveniji, ki so v začetku avgusta 2023 prizadeli večji del Slovenije, najbolj pa Gorenjsko, Koroško, Ljubljansko, Zahodno Štajersko in Pomursko regijo, zajema pregled vremenske situacije, opis stanja ter posledic neurij, odziv pristojnih organov, reševalnih služb, sprejem mednarodne pomoči, obveščanje javnosti, ocenjevanje škode ter ugotovitve in predloge za izboljšanje.

Poročilo delovne skupine za obravnavo romske problematike

Delovna skupina se je med drugim seznanila z odzivi pristojnih o pobudi županov jugovzhodne Slovenije za sprejem paketa zakonodajnih sprememb za reševanje vprašanj v problematično socialnih okoljih. Seznanila se je tudi z aktivnostmi v nekaterih lokalnih skupnostih, kjer živi romska skupnost in so razmere slabe, in s predstavitvijo Policije o možnostih zaposlitve romskih redarjev v občinskih redarstvih in neposredno udeležbo lokalnih skupnosti pri zagotavljanju reda. Opravila je vsebinsko razpravo o vzgoji in izobraževanju romskih otrok. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo omogočilo strokovno podporo občinam tako pri oblikovanju multidisciplinarnega tima za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v občini kot tudi pri pripravi področnega programa oziroma akcijskega načrta za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v občini. Seznanila se je tudi z gradivom Celostni pogled Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na urejanje položaja romske skupnosti.

* * *