Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu priporočil v zvezi z bojem proti korupciji RS

Ljubljana, 15. 11. 2023 – Vlada RS je na 150. dopisni seji, ki je potekala 14. 11. 2023, predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k predlogu zakona o preoblikovanju Vzajemne ter sprejela mnenje o predlogu priporočil v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji.

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Vlada RS je  Državnemu zboru RS v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljevanju: Zakon).

Ker se je med zakonodajnim postopkom v DZ  RS s sprejetimi amandmaji vsebina obravnavanega zakona v delu, v katerem so opredeljeni nujni ukrepi, bistveno spremenila, je treba spremeniti in z vsebino sprejetega zakona uskladiti tudi opredelitev nujnih ukrepov ter obrazložitev predlaganega sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.

Zato je Vlada RS potrdila predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu, s katerim se nadomesti predlog sklepa, ki ga je Vlada RS sprejela na 144. dopisni seji dne 27. 10. 2023, in ga pošilja v obravnavo v DZ RS.

Mnenje o Predlogu priporočil Vladi RS v zvezi z bojem proti korupciji v RS

Vlada RS je sprejela Mnenje o Predlogu priporočil Vladi RS v zvezi z bojem proti korupciji RS in ga pošlje DZ RS. DZ RS je Vladi RS v mnenje posredoval predlog priporočil Vladi RS v zvezi z bojem proti korupciji v RS, ki ga je DZ RS predložila skupina poslank in poslancev.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.