VLADA RS IZDALA DOPOLNJENO UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU

Ljubljana, 14. 7. 2023 – Vlada RS je na 59. redni seji med drugim sprejela prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za letošnje leto in potrdila vse usklajene amandmaje k Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Sprejela je tudi mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 117. člena Gradbenega zakona (GZ) in spremembe letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023. Vlada RS pa je izdala tudi dopolnjeno Uredbo o upravnem poslovanju in Uredbo o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo.


Vlada RS je sprejela prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za letošnje leto, ki se nanaša na sprejeti rebalans proračuna. S spremembo programa določa bistveno nižji obseg financiranja državnega proračuna, dolg državnega proračuna pa ob koncu leta ocenjuje na 63,3 odstotka v deležu bruto domačega proizvoda.

Pri oceni višine in strukture dolga državnega proračuna so v spremenjenem programu financiranja med drugim osveženi podatki o odplačilih glavnic dolga državnega proračuna v obdobju od 2023 – 2081, višina dolga konec leta 2022 in ocena višine dolga konec leta 2023.

Spremembe programa financiranja določajo nižji obseg potrebnega financiranja proračuna v letošnjem letu. Končni znesek financiranja po novem znaša 4,17 milijarde evrov, medtem ko je v bil v sprejetem programu financiranja določen v višini 4,97 milijarde evrov. Po trenutni oceni Ministrstva za finance bo dolg državnega proračuna konec letošnjega leta za skoraj eno odstotno točko nižji, kot je bilo ocenjeno v sprejetem programu financiranja, in sicer bo znašal 40,9 milijarde evrov, kar predstavlja 63,3 % BDP.

Soglasje k amandmajem k Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Vlada RS je potrdila vse usklajene amandmaje k Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki odpravljajo nomotehnične pomanjkljivosti. Med vsebinskimi spremembami, ki jih predlagajo usklajeni amandmaji, je potrebno izpostaviti vrnitev oseb z motnjami vida med upravičence do storitev dolgotrajne oskrbe.

POVZETEK CELOTNE SEJE VLADE SI LAHKO OGLEDATE TU.