Vlada RS in sindikati javnega sektorja podpisali dogovor o uskladitvi plač

Ljubljana, 11. 1. 2024 – Vlada RS in sindikati javnega sektorja so včeraj, 10. 1. 2024, podpisali Dogovor o uskladitvi plač. Plačna lestvica se bo s 1. junijem uskladila v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, regres za letni dopust za leto 2024 pa se bo izplačal ob izplačilu plače za februar 2024, in sicer najkasneje do 14. marca 2024. Ocenjen finančni učinek znaša v letu 2024 približno 110 milijonov evrov in v letu 2025 približno 220 milijonov evrov.

21. decembra 2023 je bil med vlado in sindikati javnega sektorja parafiran Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Dogovor), včeraj pa je potekal podpis Dogovora, aneksa h kolektivnim pogodbam za javni sektor in aneksa za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Podpisniki Dogovora so po podpisu izrazili zadovoljstvo nad konstruktivnostjo med pogajanji ter izpostavili, da si bodo tudi v nadaljevanju v tvornem dialogu prizadevali za dosego čimprejšnje skupne rešitve o ostalih odprtih vprašanjih v zvezi z ureditvijo plačnega sistema v javnem sektorju.

Podpisan Dogovor določa, da se bo plačna lestvica s 1. junijem uskladila v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, in sicer se uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov izvede s 1. junijem 2024. Nove vrednosti plačnih razredov v plačni lestvici bodo uveljavljene z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, katero bo vlada vložila v zakonodajni postopek.  Dogovor določa tudi, da se regres za letni dopust za leto 2024 izplača ob izplačilu plače za februar 2024, in sicer najkasneje do 14. marca 2024.

Statistični urad Republike Slovenije je 21. 12. 2023 objavil podatek o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, ki znaša 4,2 odstotka. Iz tega izhaja, da se vrednost plačnih razredov plačne lestvice s prvim junijem 2024 uskladi za 3,36 odstotka. Ocenjen finančni učinek uskladitve plačne lestvice in dodatkov znaša v letu 2024 približno 110 milijonov evrov in v letu 2025 približno 220 milijonov evrov.

* * *