Vlada RS določila dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2025

Ljubljana, 9. 11. 2023 – Vlada RS je na 149. dopisni seji, ki je potekala 8. 11. 2023, določila dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2025.

Vlada RS se mora v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji DZ RS opredeliti do vloženih amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripraviti dopolnjen predlog državnega proračuna.

Vlada RS je zavrnila vse vložene amandmaje na predlog proračuna za leto 2025, je pa v dopolnjenem predlogu proračuna zagotovila dodatna sredstva za investicije v cestno infrastrukturo, in sicer v višini 21,5 milijona evrov, katerih cilj je med drugim povečati prometno varnost in zmanjšati stroške vzdrževanja. Sredstva je zagotovila Ministrstvu za infrastrukturo, in sicer iz splošne proračunske rezervacije.

Načrtovani prihodki, odhodki in proračunski primanjkljaj ostajajo nespremenjeni. Prihodki so načrtovani v višini 14,56 milijarde evrov, odhodki v višini 15,82 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj pa v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka bruto domačega proizvoda.