Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter ga v obravnavo po nujnem postopku poslala v DZ RS

Ljubljana, 25. 8. 2023 – Vlada RS je na 66. redni seji, ki je potekala 24. 8. 2023, med drugim določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in potrdila predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Podala je odgovor na sklep Ekonomsko-socialnega sveta, spremembe sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite RS, njegovega namestnika in članov štaba ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite RS, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov in ustanovila Svet Vlade RS za obnovo.


Predlog Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljevanju: Zakon) ter ga v obravnavo po nujnem postopku poslala v DZ RS. S sprejetjem predloga Zakona bo omogočeno sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Nedavno sprejeta novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč v nastali situaciji ne zadošča za izredno reševanje stisk ter zagotavljanje in posredovanje ustrezne pomoči prizadetim. Predlagane rešitve in ukrepi po eni strani spreminjajo in dopolnjujejo veljavne zakone, po drugi pa začasno uvajajo posebne ukrepe ali odstopajo od sistemske ureditve na več področjih. Ukrepi so usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem – tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest.

Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Vlada RS je potrdila predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga pošila v obravnavo v DZ RS.

Ustava RS v 90. členu med drugim namreč določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč.

Odgovor na sklep Ekonomsko-socialnega sveta

Ekonomsko-socialni sklep je na 351. seji, 7. julija 2023 sprejel sklep, da bo Vlada RS do 25. 8. 2023 pripravila nabor zakonodajnih predlogov, ki so potrebni za implementacijo Načrta za okrevanje in odpornost in bodo predmet usklajevanja v socialnem dialogu s predvidenim časovnim okvirjem za socialni dialog.

Vlada RS v odgovoru poudarja, da se zaveda pomena socialnega dialoga in se zavezuje, da bo v skladu s sprejetim sklepom s 351. seje Ekonomsko-socialnega sveta, ki je potekala 7. 7. 2023, pripravila gradivo, ki bo osnova za nadaljnje tripartitne razprave glede realizacije ukrepov, predvidenih v Načrtu za okrevanje in odpornost. Članice in člani ESS bodo nabor zakonodajnih predlogov, ki so potrebni za implementacijo Načrta za okrevanje in odpornost in bodo predmet usklajevanja v socialnem dialogu s predvidenim časovnim okvirjem za socialni dialog, prejeli takoj, ko se bo znova vzpostavil socialni dialog v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Ta je ključnega pomena za oblikovanje učinkovitih in dobrih rešitev, še posebej v času odpravljanja posledic nedavnih naravnih nesreč.

Celotno sporočilo si lahko preberete TU.