Vabilo Eko sklada k prijavi za koordinatorja vlagateljev iz energetsko revnih gospodinjstev

Ljubljana, 11. 10. 2023 – Eko sklad vabi vse nevladne organizacije, zavode, samostojne podjetnike oz. vse zainteresirane pravne osebe, ki bi želele nuditi pomoč vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov, da se prijavijo na “Javno povabilo k vpisu na seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov”.

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • imajo najmanj eno leto praktičnih izkušenj s področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva ali s področja zmanjševanja energetske revščine,
  • zagotavljajo tehnične in organizacijske pogoje (prevozno sredstvo, računalnik, internetno povezavo, možnost uporabe optičnega čitalnika, telefon ipd.).

Prijavitelji bodo ob izpolnjevanju pogojev uvrščeni na seznam koordinatorjev. Za izbrane koordinatorje bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih bo predstavljen način zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem ter jih seznanil s pogoji in zahtevami Javnega poziva ZER.

Koordinatorji bodo za svoje delo prejeli plačilo v višini urne postavke 30€, skladno z obsegom aktivnosti, določenim v povabilu.

Rok za prijavo je do zapolnitve mest oz. objave obvestila o zaključku na spletni strani Eko sklada.

Prijavni obrazec je treba skupaj s prilogami oddati v elektronski obliki go@ekosklad.si.

Priloge:

  1. Izjava o izpolnjevanju pogojev,
  2. Referenčni list z izjavo prijavitelja o praktičnih izkušnjah,
  3. Soglasje za obdelavo osebih podatkov,
  4. Prijavni obrazec,
  5. Pogodba o sodelovanju – vzorec,
  6. Pogodba o sodelovanju-vzorec.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Teso Januška na e-naslov tjanuska@ekosklad.si.

* * *