V tem tednu poslanci o novelah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in Zakona o osnovni šoli

Ljubalja, 12. 2. 2024 – Konec  tedna se obeta izredna seja DZ RS na zahtevo koalicije, predvidena je obravnava več zakonskih predlogov, med drugim tudi novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in novele Zakona o osnovni šoli.

Petkova izredna seja DZ RS, na kateri bi poleg omenjenih novel obravnavali tudi denimo civilnodružbeni predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga umaknili z januarske seje, še ni sklicana. O njenem sklicu se bo kolegij predsednice DZ RS dogovoril na torkovi seji, ko je na dnevnem redu tudi dogovor o sklicu izredne seje DZ RS na zahtevo SDS, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Sloveniji. Ta naj bi bila 21. februarja.

Novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti na predvideni petkovi izredni seji DZ RS čaka prva obravnava, saj vladni predlog za obravnavo po skrajšanem postopku na torkovem kolegiju predsednice DZ RS ni prejel zadostne podpore. Poleg opozicijskih poslanskih skupin so mu namreč nasprotovali tudi v SD.

Novela bi dala podlago za razdelitev 13.000 računalnikov, nakup katerih je bil povod za interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh, ki so jo vložili poslanci SDS. Po besedah vodje poslanske skupine SD Janija Prednika se s to novelo popravlja “šlamastika” ministrice, “ki je bila predlagatelj zakona, na podlagi katerega je kupila 13.000 računalnikov, ki jih kasneje na podlagi lastnega zakona ne zna razdeliti”. “Ministrici ne zaupamo več, da je zakon napisan tako, kot je treba, zato predlagamo redni postopek,” je pojasnil.

Predlog novele med drugim predvideva, da bodo skupine upravičencev, ki bodo v okviru vsakokratnega javnega poziva upravičeni do izposoje računalniške opreme, opredeljene v veljavnem načrtu spodbujanja digitalne vključenosti. Da bi pa najbolj ranljive skupine čim prej prejele računalniško opremo, je predvideno, da bi upravičence za leto 2024 določili neposredno z zakonom. Letos bi bili upravičenci vsi, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni, da njihov mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evra. Če bi kaj opreme ostalo, bi se lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 369,11 evra.

Za petkovo izredno sejo je predvidena tudi druga obravnava novele zakona o osnovni šoli, ki je dobila zeleno luč DZ RS po splošni razpravi prejšnji teden. Vladni predlog predvideva obvezni tuji jezik za prvošolce, na novo uvaja nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce in določa, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Z novelo se prenavlja tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah. Sedanje vsebine, kot so podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, bi preoblikovali v vsebinska področja, in sicer gibanje in zdravje, kulturna in državljanska vzgoja, učenje učenja ter razvoj digitalne in finančne pismenosti.

Po predlogu novele bi morali učenci, ki se izobražujejo na domu, opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot njihovi vrstniki, ki se izobražujejo v javnih oziroma zasebnih šolah. Prav tako se s predlogom uvaja postopno vključevanje učencev priseljencev v obvezni program. Predvidena je vključitev v začetni pouk slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med obveznim programom.

***