V pripravi prvi paket izplačil fizičnim osebam za obnovo stanovanj po poplavah

Ljubljana, 23. 11. 2023 – Finančna uprava RS (FURS) in Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) sta obvestila, da so bila lastnikom stanovanj poslana prva obvestila o dodelitvi predplačil, prva nakazila pa bodo predvidoma realizirana prvem tednu decembra.

Seznam upravičencev na podlagi podatkov v sistemu Ajda pripravlja MNVP, izplačila pa bo izvedel FURS.

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, pri katerih ocenjena škoda presega 6.000 evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestitvene gradnje.

Predplačilo se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanjskega objekta. Če je lastnikov več, pa se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov.


Po trenutni oceni, ki temelji na vnosih v spletno aplikacijo Ajda, je do predplačil v višini 20 % ocenjene škode upravičenih približno 5.800 stanovanjskih objektov, za katera je ocenjen skupni znesek akontacij v višini 30 milijonov evrov. Najvišji predviden znesek je okoli 18.000 evrov, povprečna akontacija pa znaša 2.400 evrov.

 
Izplačila se bodo izvedla v štirih tranšah. Prvi paket obvestil je bil lastnikom stanovanjskih objektov odposlan danes. Ti imajo zdaj pet dni časa, da na MNVP sporočijo, če akontacije ne želijo prejeti. Potem sledi ponovna uskladitev in izplačilo.

V prvo tranšo je zajetih 1.350 stanovanjskih objektov (oziroma nekaj manj kot 2000 upravičencev, saj je lahko lastnikov objekta več) v višini nekaj manj kot 4,7 milijonov evrov.

Vsi štirje paketi izplačil bodo predvidoma izvedeni do konca letošnjega leta.


***