V obdobju 2014-2020 je bilo s kohezijskimi sredstvi izpeljanih več kot devet tisoč projektov

Ljubljana, 28. 5. 2024 – V Ljubljani je 23. 5. 2024 potekala slovesnost ob zaključku Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, na kateri je minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek poudaril, da je Slovenija uspešno izkoristila vsa razpoložljiva kohezijska sredstva, s katerimi se je izboljšala infrastruktura, spodbudilo inovacije ter ustvarilo nova delovna mesta v številnih regijah po Sloveniji.

Sofija Alves, direktorice na DR Regio priEvropski komisiji je spomnila, da je Slovenija članica EU že 20 let in da si je danes težko predstavljati življenja brez EU, ki je v obdobju 2014-2020 prispevala več kot 3 milijarde evrov za projekte s področij gospodarstva, sociale in teritorialne kohezije. V nadaljevanju je izpostavila tri projekte, in sicer:

  • Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), za katerega je EU prispevala 22 milijonov evrov in ki je že danes en od vodilnih biotehnoloških raziskovalnih inštitutov v Evropi.
  • Projekt Proti poplavnih ukrepov na Gradaščici, za katerega je EU prispevala 57,5 milijonov evrov in ki bo obvaroval 17.800 prebivalcev. Izvedeni ukrepi so se že izkazali kot uspešni ob avgustovskih poplavah 2023.
  • Projekt nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, h kateremu je EU prispevala 128 milijonov evrov in pomembno prispeva k trajnostni mobilnosti.

Dotaknila se je tudi obdobja po letu 2027, in sicer, da je potrebno ohraniti samo bistvo kohezijske politike, ki se odraža v podpori manj razvitih regij in ohranjanju regionalnega vidika, v izboljšanju življenja državljanov ter enakih možnostih za vse ter tudi v prihodnje ohraniti načelo deljenega upravljanja med državami članicami in EK.

Michael Morass, namestnika vodje enote za Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo iz Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je spregovoril o vlogi Evropskega socialnega sklada (ESS), ki pomembno prispeva k zmanjševanju brezposelnosti in krepitvi gospodarske konkurenčnosti Slovenije. V zadnjem programskem obdobju je v Sloveniji okoli 320.000 udeležencev koristilo projekte ESS, vključno z več kot 81.000 mladimi in približno 32.000 dolgotrajno brezposelnimi. Izpostavil je tudi, da je Slovenija ena najuspešnejših držav EU, ko gre za uresničevanje načel evropskega stebra socialnih pravic, kar kažejo tudi kazalniki in se odraža na terenu.

Evropski socialni sklad se močno osredotoča na izpopolnjevanje in prekvalificiranje. V zadnjih 9 letih je v Sloveniji več kot 136.000 odraslih izkoristilo vseživljenjsko učenje. Več kot 35.000 jih je bilo podprtih pri prehodu iz izobraževanja in usposabljanja na trg dela.

***