V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Ljubljana, 9. 4. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Ustavno sodišče je v sodbi št. U-I-473/22 z dne 15. junija 2023, objavljeni v Uradnem listu RS 14. julija 2023, odločilo, da so v neskladju z Ustavo RS prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji ter 107. člen in prvi odstavek 173. člena Stanovanjskega zakona. Oba člena se nanašata na neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kasneje kot najemodajalci vstopili denacionalizacijski upravičenci oziroma njihovi dediči.

Stanovanj, ki jih zadeva sodba Ustavnega sodišča, je po podatkih Geodetske uprave RS o najemnih poslih za denacionalizirane stanovanjske nepremičnine, v državi približno 500. Po podatkih Geodetske uprave je povprečna uporabna površina stanovanja približno 65 kvadratnih metrov. Povprečna starost najemnikov je več kot 70 let.

V skladu z novelo Stanovanjskega zakona je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo shemo za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča na način, s katerim se ščiti pravica do doma. Shema določa desetletno prehodno obdobje, v katerem se pravni položaj najemnikov ne spreminja. V tem obdobju bo država lastnikom denacionaliziranih stanovanj doplačevala znesek v višini razlike med neprofitno najemnino in priznano tržno najemnino (do sedaj so lahko zaračunavali neprofitno najemnino). V omenjenem prehodnem obdobju bo država aktivno pristopila k ustreznejšim rešitvam stanovanjskega vprašanja najemnikov. Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih, če nimajo primernega stanovanja, bodo imeli tako prednost pri dodelitvi javnega najemnega stanovanja (v tem primeru se ne upoštevata dohodkovni in premoženjski cenzus).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 22. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.