V javni obravnavi predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva 

Ljubljana, 12. 4. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva  (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Cilji predloga Zakona so:

 • pomoč pri zagotavljanju boljše kvalitete življenja in zdravja posameznika s pomočjo podatkov;
 • izboljšanje preventivnih aktivnosti za krepitev zdravja prebivalstva s pomočjo zbranih podatkov, saj bodo podatki o zdravstvenem stanju vedno dostopni pacientu;
 • poenotenje šifrantov in enoten način poročanja, ki bo pomenil zmanjšanje administrativnih obremenitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev za 10% v primerih obveznosti poročanja ZZZS-ju, NIJZ-u in MZ-ju; optimizacija vmesnikov in orodij za zdravnike, odprava dvojnih vnosov;
 • 10 % manjša poraba denarja za vzdrževanje že obstoječih informacijskih rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti do konca leta 2025 ter pregledna javna naročila (npr. centralen pregled nad predmetnim področjem, lažje načrtovanje in cenejše upravljanje programske in strojne opreme, ter razvoja informacijskih rešitev);
 • večja uporaba centralnih uporabniških rešitev in s tem razbremenitev manjših javnih zdravstvenih zavodov pri skrbi za IKT (prihranek vsaj 20 % ur administracije, ki se ukvarja z IKTjem, pa niso IKT strokovnjaki);
 • modularnost izgradnje uporabniških rešitev nad istimi podatki, t.j. poenotenje rešitve po vseh vrstah zdravstvene dejavnosti (npr. vsi kardiologi bodo uporabljali enak sistem, kar pomeni zmanjšanje porabe ur učenja nove rešitve, če je oseba zaposlena v več javnih zdravstvenih zavodih);
 • nadzor in upravljanje investicij IKT v zdravstvu, ter racionalizacija investicij;
 • preprečiti podvajanje diagnostičnih preiskav (koristno za zdravje pacienta, saj večkratne preiskave lahko škodujejo, prav tako to pomeni prihranek; ocena je, da danes ponavljamo vsako 5. preiskavo);
 • IKT kader, ki ima specifična znanja s področja informatike v zdravstvu, skrbi za procese na ravni države in ne več na ravni posameznega zdravstvenega zavoda;
 • optimizacija diagnostike s skupno uporabo podatkov, analitike in učinkov zdravljenja v procesu zdravljenja za višjo kvaliteto napotitev, zmanjšanje števila obiskov in povečanje kvalitete postavljenih diagnoz.

Predlog Zakona med drugim predvideva tudi ustanovitev gospodarske družbe (javno podjetje) v 100-odstotni državni lasti:

 • ki bo skrbela za kontinuiran razvoj in vzdrževanje sistema CeZIS;
 • ki bo zagotavljala strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, neprekinjeno delovanje sistema;
 • zaradi večje ekipe strokovnjakov različnih področij bo njeno delovanje agilno glede na pogoste nove funkcionalne zahteve in potrebe po upravljanju s podatki;

Družba bo za zavode v javni zdravstveni mreži opravljala predvsem sledeč naloge:

 • prevzela bo aktivne vzdrževalne pogodbe s področja IKT in sklenila nove pogodbe za IT rešitve;
 • skrbela bo za telekomunikacijsko in strežniško infrastrukturo, na kateri se izvajajo rešitve za CeZIS in lokalne inf. rešitve, ki jih je prevzela v upravljanje;
 • omogočala bo vključitev teh zavodov, zasebnih gospodarskih družb in zasebnikov s področja zdravstva (po ceniku) v sistem CeZIS;
 • skrbela bo za sistem CeZIS;
 • zagotavljala bo skupne informacijske rešitve, ki podpirajo enoznačne procese v teh zavodih (npr. poslovni procesi v računovodstvu, proces sprejema pacientov v bolnišnico, informacijski sistemi intenzivnih oddelkov, kadrovske informacijske sisteme ipd.);
 • izvajala javno naročanje strojne in programske opreme in ustrezno distribucijo končnim uporabnikom; zagotavljala standardno strojno opremo (osebni računalniki, zasloni, tablice itd.);
 • skrbela bo za informacijsko in kibernetsko varnost lokalnih informacijskih sistemov, za te bo pripravila standarde in delovna navodila;
 • v skladu z aktualnimi standardi bo skrbela za kakovost informacijskih sistemov (npr. ISO 27001);
 • zagotavljala bo storitve centra za pomoč uporabnikom, skladno z dogovorjeno ravnjo storitve (lokalno ali na klic);
 • pripravljala bo nove IKT rešitve (naložbe) ter vodila projekte uvajanja na centralni in lokalni ravni;
 • spremljala bo aktualne tehnološke smernice in jih uveljavljala skladno z dobro prakso.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 9. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.