V javni obravnavi predlog osnutka Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskem upravljanju podatkov

Ljubljana, 13. 3. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog osnutka Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskem upravljanju podatkov (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Sprejem Zakona je potreben zaradi izvajanja Uredbe (EU) 2022/868 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o evropskem upravljanju podatkov in spremembi Uredbe (EU) 2018/1724 (v nadaljevanju: Akt o upravljanju podatkov), ki predstavlja ključni steber evropske strategije za podatke in katerega namen je povečati zaupanje v souporabo podatkov, okrepiti mehanizme za povečanje razpoložljivosti podatkov in odpraviti tehnične ovire za ponovno uporabo podatkov.

Z osnutkom zakona se določajo pristojni organi za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Akta o upravljanju podatkov, in sicer za posamezna področja urejanja, to je za pomoč organom javnega sektorja, ki odobrijo ali zavrnejo dostop za ponovno uporabo podatkov, za izvedbo nalog v zvezi s priglasitvenim postopkom za storitve posredovanja podatkov in za izvedbo registracije priznanih organizacij za podatkovni altruizem.

Osnutek zakona določa tudi nadzorne ukrepe, prekrške in globe v zvezi z izvajanjem Akta o upravljanju podatkov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 9. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.