V javni obravnavi predlog novele Zakona o financiranju občin

Ljubljana, 15. 3. 2024 – Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predloga novele Zakona o financiranju občin. Rok za podajo pripomb je 10. 4. 2024.

Predlagane novosti:

  • občinam bo na voljo dodatna oblika zadolževanja v obliki izdaje občinskih obveznic;
  • omejitev zadolževanja se določa pri 15% (sedaj 10%),
  • uvaja se sanacijski postopek za prezadolžene občine (trajna nelikvidnost in presežek za 2 % realiziranih prihodkov);
  • zagotovitev sredstev za kritje stroškov občin – vir financiranja so prihodki od 1,2 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna sredstva za kritje stroškov občin;
  • sofinanciranje občin z romskimi naselji – namenska sredstva, ki se za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % skupne primerne porabe občin z romskimi naselji;
  • sprememba ugotavljanja razvitosti občin – širši nabor kazalnikov v štirih vsebinskih sklopih;
  • določa se najvišji možni delež sofinanciranja SOU s strani države in je  odvisen od višine skupne primerne porabe vseh občin, hkrati pa se uvaja zgornja omejitev sredstev, in sicer 0,7 % skupne primerne porabe občin (npr. pri povprečni za 2024 v višini 725 evrov je to cca 10, 3 mio EUR).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si