Usmeritve za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu

Ljubljana, 8. 5. 2024 – Danes je potekal posvet na temo sodelovanja pri vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga je organiziralo Ministrstvo za solidarno prihodnost. S strani ZOS sta se posveta udeležili Nataša Rupnik predsednica odbora ZOS za družbene zadeve in strokovna sodelavka ZOS.

V priponki so na voljo Usmeritve za občine z nekaj osnovnimi informacijami o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), ter o vzpostavljanju sistema dolgotrajne oskrbe na domu, ki jih je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

V usmeritvah so zbrane vse ključne informacije, vezane na vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe, s poudarkom na dolgotrajni oskrbi na domu in vlogi občin.

Na sestanku je bilo dogovorjeno tudi, da bodo v začetku junija potekali posveti z vsemi občinami, in sicer v treh sklopih. Do takrat bo imela delovna skupina še en sestanek, na katerem se bo opravila razprava o pomanjkljivostih posredovanih Usmeritev, zato naprošamo, da Vaše predloge, mnenja in pripombe posredujete do vključno 15. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.