Tretji paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah in plazovih avgusta 2023

Ljubljana, 3.1. 2024 – Vlada RS je na 169. dopisni seji, ki je potekala 28. 12. 2023, prerazdelila pravice porabe v državnem proračunu v letu 2023 in se seznanila s Seznamom upravičencev do tretjega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023.

Proračunske prerazporeditve

Vlada RS je prerazdelila pravice porabe v lanskem državnem proračunu. Te se med drugim nanašajo na izplačilo pomoči po poplavah.

Na Finančno upravo RS je Vlada RS razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini dveh milijonov evrov. Namenjena bodo izplačilu tretjega sklopa predplačil za obnovo stanovanj po poplavah. Njihova vrednost sicer znaša sedem milijonov evrov, vendar finančna uprava že razpolaga s svojimi sredstvi v višini pet milijonov evrov.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo neporabljena sredstva za blaženje draginje v višini 15,6 milijona evrov iz svojega finančnega načrta prerazporedilo v rezervo za financiranje draginje pri Ministrstvu za finance.

Ministrstvo za zdravje pa bo v rezervo pri Ministrstvu za finance prerazporedilo neporabljene pravice porabe, povezane s covidom-19, v višini 35 milijonov evrov.

Tretji paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah in plazovih avgusta 2023

Vlada RS se je seznanila s Seznamom upravičencev do tretjega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Predplačilo bo izplačano 1451 upravičencem v skupni višini 7.023.017,83 evra.

Seznam upravičencev je na podlagi podatkov iz spletne aplikacije Ajda pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, sredstva pa bo nakazala Finančna uprava RS. Seznam prejemnikov predplačil bo zaradi transparentne porabe proračunskih sredstev javno objavljen.

Predplačila bodo sicer izvedena v štirih tranšah, v skupnem znesku okoli 30 milijonov evrov. V prvi tranši, ki je bila izplačana 6. decembra 2023, je predplačila prejelo 1932 upravičencev, v skupni višini 4.571.557,60 evrov. V drugi tranši, izplačani 19. decembra, je predplačilo prejelo 2815 upravičencev v skupni višini 18.123.727,33 evra.

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) se predplačilo za posamezno stanovanje izplača lastniku, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, kadar znaša ocenjena škoda več kot 6000 evrov, ob upoštevanju podatkov o površini stanovanja iz katastra nepremičnin. Predplačil se ne izvede za stanovanja v objektih, ki jim v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja objekta.

 

***