Tretji krog pogovorov o višini povprečnine za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 29. 9. 2023 – Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal tretji sestanek o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Sestanek je vodil minister za finance Klemen Boštjančič, udeležili pa so se ga tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in člana predsedstva ZOS Martin Mikolič in Franci Rokavec. Tudi tokrat stališča še niso zbližana.

Minister Boštjančič je uvodoma podal informacije o tem, da je Vlada RS na včerajšnji redni seji sprejela proračunske dokumente, v okviru katerih je povprečnina za prihodnji dve leti določena v višini sedanjih 700€. Dodal je, da so še možni amandmajski popravki v okviru državnozborske obravnave, vendar si tako ministrstvo kot vlada želita doseči dogovor z občinami še pred tem. Prav tako pa je pozval vodstva združenj občin k razumevanju in sicer zato, da bi se lahko več sredstev namenilo občinam.

Da si želijo doseči dogovor o višini povprečnine z ministrstvom in vlado so potrdili vsi predsedniki združenj. Prav tako so se strinjali, da je treba pomagati občinam, ki so jih močno prizadele letošnje ujme. Tem občinam je treba zagotoviti tako finančne kot kadrovske in druge vire, da bodo lahko sanirale nastalo škodo. Hkrati pa so opozorili ministra, da občine nimajo več manevrskega prostora za zategovanje pasu. Sedanja povprečnina namreč ne zadostuje za kritje nalog in obveznosti, ki so naložene občinam s strani države. Opozorili so, da se razkorak med dejanskimi stroški občin in višino povprečnine povečuje in posledično bodo občine ponovno primorane posegati v sredstva namenjena investicijam z namenom, da bodo krile stroške nalog in obveznosti naložene s strani države.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v razpravi opomnil, da povprečnina predstavlja sredstva namenjena občankam  in občanom, in sicer z namenom zagotovitve normalnih standardov življenja. Opozoril je na večanje stroškov občin, ki bodo v letu 2023 zagotovo blizu 800€, v letu 2024 pa jih bodo krepko presegli. Treba je iti v smeri zmanjševanja razkoraka med višino povprečnine in dejanskimi stroški občin, ne pa jih še povečevati. Dodal je še, da bodo občine soočene tudi s težavami pri evropskih projektih, saj enostavno ne bodo zmogle zagotavljati lastnega deleža sredstev.

Poudaril je še, da ima lokalna samouprava svoj sistem financiranja, katerega osnova je dohodnina in dodal: »Poanta stroškov je, da država nalaga obveznosti, sredstev pa ne zagotavlja. Da mora država zagotoviti sredstva lokalnim skupnostim za obveznosti, katere jim nalaga, določa tudi Evropska listina o lokalni samoupravi. Sistem financiranja je dober, ima deviacije, ampak ni slab. Do leta 2017 smo imeli formulo izračuna povprečnine, sedaj se to določa. Ne more se računat, da bodo občine lahko izvajale naloge, če se za to ne zagotovi denarja.«

Razprava je potekala tudi o odpravi anomalij pri financiranju občin, težavah podfinanciranih občin in težavah občin, ki se soočajo s povečanimi stroški dela zaposlenih v javnih zavodih. Predsednik ZOS se je  povedal, da je treba »staknit glave, se poenotit o podatkih, ki so osnova za nadaljnje delo.« Ker gre za izjemno kompleksno problematiko, je treba k reševanju le-teh pristopiti premišljeno in z jasnimi podatki ter izračuni. Te vprašanja pa se ne da naslavljat v okviru pogajanj o višini povprečnine. Župan Rokavec je dodal, »da je prav, da se odpre razprava o tem, ampak ne v obdobju par mesecih ,ker gre za resnično veliko področje. Je pripravljenost in volja, da se naredi korak v smeri popravka povprečnine. Zavežimo se k tvornemu reševanju težav, ki nas vse žulijo že vrsto let.«

Župan Mikolič je poudaril, da je »osnovna težava slovenskih občin ta, da ne morejo normalno funkcionirat zaradi ZFO. Občine morajo za izvajanje zakonsko obveznih nalog posegati v sredstva NUSZ in komunalnega prispevka, kar pomeni minus za investicije. Žal se ne da se več izvajat zakonsko določenih nalog. Treba bi bilo popravit indeks razvojne ogroženosti občin, ki je zastarel in ne odraža dejanskega stanja.«

Na prejšnjem sestanku je bila predstavnikom združenj podana informacija, da bo vlada zaradi napovedanih varčevalnih ukrepov ukinila sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Minister Boštjančič je zatrdil, da ta predlog ni več aktualen, kar pomeni, da sprememb na tem področju ne bo. Razkorak med izračuni združenj občin in ministrstvom oz. vlado še vedno ostaja velik. Do zbližanja stališč ni prišlo, je pa bilo dogovorjeno, da se strani ponovno srečata čez teden dni. Takrat bo minister predstavil predlog vlade.