Tretja seja predsedstva ZOS na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj

Ljubljana, 20. 9. 2023 – Predsedstvo ZOS se je včeraj srečalo z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandrom Jevškom in njegovo ekipo. Odprte so bile vse aktualne teme tega resorja.
Minister je izpostavil pripravo vloge za solidarnostni sklad, v okviru katere je bila narejena tudi medresorska delovna skupina. S strani ministrstva imajo oceno škode za avgustovske poplave že narejeno, vendar je ta ocena drugačna, kot v Ajdi, saj so povsod drugačni pristopi merjenja. Povedal je, da naj bi iz solidarnostnega sklada že letos dobili do 100 milijonov evrov, naslednje leto pa še do 300 milijonov evrov, vsega skupaj torej 400 milijonov evrov. Problem , ki ga izpostavlja tudi komisarka Ferrero, je, da je vrsta za financiranje iz solidarnostnega sklada že zelo dolga. Zato je za naslednje leto že predlog nekaterih držav, da bi morali ta sklad povečati na dve milijardi evrov.

Slovenija ima rok za oddajo vloge 27. 10. 2023, katero naj bi parlament odobril do aprila 2024.

Na podlagi interventnega zakona in zakona o obnovi in razvoju bo ustanovljen Sklad za obnovo Slovenije (SOS). Prvi vir financ ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v sklad bo del letošnje pomoči solidarnostnega sklada, ter naslednje leto del od takratne pomoči. Drugi vir financ, ki jih bo ministrstvo prispevalo v sklad pa bodo ostanki iz kohezije 20214 – 2020 (približno 50 milijonov evrov).

Glede finančne strategije kohezije 2021 – 2027, je 800 milijonov evrov možnih za obravnavo znotraj ukrepov zaradi podnebnih sprememb. Točni plani bodo narejeni do konca letošnjega leta. In takrat bo tudi jasno, koliko denarja bo šlo v SOS.

V okviru dogovora za razvoj regij je minister povedal, da trenutno ni v ospredju. Poplave so namreč ustavile dinamiko sklada. Kar se tiče Skladnega regionalnega razvoja se trenutno še dogajajo posveti. Glede načrta za okrevanje in odpornost pa stvari, ki so v pristojnosti ministrstva tečejo po planu.

Državna  sekretarka ministrstva je v uvodu najprej poudarila, da predlog sprememb Zakona o regionalnem razvoju, ki je krožil okoli, ni bil predlog ministrstva. Glede vsebin, ki jih je potrebno spremeniti, bodo v okviru ministrstva  še potekale okrogle mize in dogovori. Pripravljali bodo tudi strategijo regionalnega razvoja. Osnutek Zakona naj bi bil do decembra pripravljen, ter potem v januarju tudi javna obravnava. Zakon ne predvideva dodatnih obremenitev za občine in za enkrat tudi ne ureditve na pokrajine.

Predsednik Združenja občin Slovenije gospod Robert Smrdelj je uvodoma izpostavil pomembnost kohezije za občine. Podpira spremembe zakona, v smeri vzpostavitve pokrajin v prihodnje. Izpostavil je težavo pri regijskih projektih, ti so namreč medobčinski, za katere je potrebno veliko usklajevanja, in se jih zato težko izpelje. Prav zato se nadgradnja na regionalno raven zdi zelo smiselna. Povedal je tudi, da je v prihodnje potrebno razmišljati tudi o zmanjšanju razvojnih razlik med regijami.

Izpostavil je tudi težave stare finančne perspektive, in sicer z izplačanimi prispevki, ki so dejansko že potrjeni, zaradi npr. višanja cen stroškov gradbenih del, pa so stroški pri izvajanju del potem zelo višji in jih mora občina sama pokriti. Težavo bi lahko odpravili z aneksi o upravičenih dodatnih stroških zaradi podražitev.

Predlog predsednika je bil tudi podpora gasilcev v naslednji finančni perspektiv, iz naslova podnebnih sprememb. Gasilce bomo vedno več potrebovali, zato je pomembno, da jih podpiramo in nudimo opremo.

Minister je pri Zakonu o regionalnem razvoju izpostavil DDR-je (dogovori za razvoj regij). Mehanizem financiranja razvoja regij se razdeli med ministrstva. Zato bi MKRR preko DRR izplačalo denar, da bi regija dejansko dobila denar.

Strinja se s podporo gasilcem. Iz kohezije sta bili letos kupljeni dve letali, in še dve bosta. Prav tako se strinja z nakupom opreme za gasilce, izpostavlja pa, da gradnja objektov ipd. ni možna. V novi finančni perspektivi so v sprejeti uredbi že poenostavitve, in sicer ni več kontrole vsakega projekta, ampak na preskok in DDV je upravičen strošek. Kar se tiče finančnega obdobja 2021 – 2027 so bili cilji opredeljeni že leta 2020 in se jih je potrebno držat.

Na ministrstvu so  predsedstvu predstavili tudi projekte v pripravi.

***