Tretja seja odbora ZOS za družbene zadeve v znamenju vrtcev in dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 17. 1. 2023 – Na 3. seji odbora ZOS za družbene zadeve o za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti so člani razpravljali o pripravi predloga Zakona o vrtcih, katerega obravnava delovna skupina na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanja. Članica delovne skupine je tudi predsednica odbora Nataša Rupnik. Dotaknili pa so se tudi področja dolgotrajne oskrbe in predlogov pravilnikov, katere na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi pripravlja Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Člani odbora so si bili enotni, da spremembe Zakona o vrtcih ne smejo iti v smeri povečanja finančnih obremenitev občin, prav tako pa je vsakršno zmanjšanje normativov z vidika zagotavljanja dovolj mest v vrtcih nesprejemljivo. Sprejete sklepe in oblikovana stališča bo predsednica odbora prenesla delovni skupini ministrstva.

Področje dolgotrajne oskrbe že vrsto let buri duhove in povzroča skrbi. Člani odbora ponovno ugotavljajo, da je še veliko nejasnosti, ki z že sprejetimi podzakonskimi predpisi in tistimi, ki so še v obravnavi, žal niso bila odpravljena. ZOS že vse od priprave predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi opozarja na preohlapnost določil zakona in žal se praksa nadaljuje tudi pri podzakonskih predpisih. K zadnjemu paketu predlogov pravilnikov je združenje v mesecu decembru podalo pripombe, katere si lahko preberete TU. Da je nujno, da pristojni aktivno sodelujejo z občinami bo ZOS ponovno opozoril tudi na 10. seji posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo, katerega članici sta tudi predstavnici ZOS.