Spremembe proračuna za leto 2024 nared za sprejem

Ljubljana, 20. 11. 2023 – Odbor DZ za finance je končal obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2024, s katerim se odhodki zaradi avgustovskih poplav zvišujejo za 720 milijonov evrov na 16,2 milijarde evrov. Poslanske skupine so predlagale več prerazporeditev sredstev na programe, ki so po njihovem mnenju zapostavljeni, od katerih je odbor podprl eno. (Vir: STA)

Proračun za leto 2024 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere spremembe. Članom odbora za finance jih je uvodoma predstavil finančni minister Klemen Boštjančič, ki je povedal, da so morali zaradi naravnih nesreč spremeniti prioritete ter proračunske cilje in strategijo prilagoditi tako, da se v čim krajšem času sanirajo posledice poplav in plazov. “V ospredju so zato ukrepi za obnovo in pomoč po poplavah,” je dejal in povedal, da je za odpravo posledic naravnih nesreč prihodnje leto v proračunu predvidenih 1,1 milijarde evrov. Celotni odhodki se sicer zvišujejo za 720 milijonov evrov na 16,2 milijarde evrov, prihodki pa so predvideni v višini 14 milijard evrov.

Po mnenju poslancev opozicije je predstavljeni dokument neverodostojen in načrtovan neprimerno. Ljudje razumejo in si želijo, da bi bila sanacija izvedena čim prej, je menila Suzana Lep Šimenko (SDS), a kot je dodala, sta načrtovani primanjkljaj in potrebna zadolžitev izredno visoka. Rado Gladek (SDS) pa se je vprašal o racionalni porabi sredstev za obnovo. Napovedujejo se rekordni izdatki, kot glavni razlog zanje pa navaja obnovo po poplavah, toda pri oceni škode je bilo veliko zmede, je dejal.

Sestavljati proračun v času nenehnih kriz je težko,” je odgovorila Monika Pekošak (Svoboda). Opozorila je, da je 90 odstotkov odhodkov v proračunu fiksnih, določenih torej z zakoni, ki so bili večinoma sprejeti že v preteklosti. Tudi Franc Props (Svoboda) je dejal, da je v položaju, v kakršnem smo, predlog proračuna za leto 2024 popolnoma ustrezen.

Poslanske skupine, večinoma opozicije, so k predlogu proračuna vložile 43 dopolnil, katerimi bi na druge programe prerazporedile skupaj nekaj manj kot 179 milijonov evrov sredstev. Člani odbora so podprli eno v vrednosti 550.000 evrov. Vložile so ga poslanske skupine koalicije, za toliko pa se bodo povečal proračun Državne volilne komisije, da bo lahko izvedla volitve v Evropski parlament, ki bodo junija.

Kot praktično vsako leto se je velik delež dopolnil nanašal na investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Člani odbora so vsa zavrnili, potem ko je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh povedal, da so morali po ujmi nekoliko spremeniti prioritete. “Sedaj so vsa razpoložljiva sredstva usmerjena v odpravo posledic ujme,” je dejal. Hkrati je zagotovil, da se projekti, ki se že izvajajo oz. so zanje pridobljena evropska sredstva, ne bodo zaustavili.

Predlog proračuna kot običajno spremlja predlog zakona o njegovem izvrševanju, ki daje vladi pooblastila glede možnosti upravljanja z državnim proračunom in zadolževanjem ter ureja namenske prihodke in odhodke proračuna. Odbor ga obravnava v nadaljevanju seje. S tem bodo za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti za leti 2024 in 2025, ki jih bo DZ sprejemal v tem tednu.

* * *