Sprejet zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 25. 9. 2023 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 12. redni seji, ki je potekala od 18. do 22. septembra 2023, med drugim sprejeli novelo Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, novelo Zakona o zaščiti živali, Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov. Sprejeta je bila tudi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023-2030. Prav tako pa je bil sprejet sklep, da je predlog Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. primeren za nadaljnjo obravnavo, medtem, ko je predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah, kot neprimeren, končal zakonodajno pot.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Poslanke in poslanci so s 77 glasovi za sprejeli Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, s katerim se daje možnost, da se lahko otroci s posebnimi potrebami, v ustrezni prilagojeni in posebni vzgojno-izobraževalni program, usmerijo z odločbo o usmeritvi ne glede na občino stalnega bivališča v šolo, ki je najbližja oziroma izpolnjuje pogoje za sprejem otroka s posebnimi potrebami. S tem ukrepom se zagotavlja tudi obstoj dvojezičnih šol s prilagojenim programom na dvojezičnem območju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

Poslanke in poslanci so z 52 glasovi za in 17 proti sprejeli novelo Zakona o zaščiti živali, s katerim želijo predlagatelji zagotoviti večjo zaščito živali pred zanemarjanjem.


Potrjeni zakon med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Ureja tudi status terapevtskih psov.

Zakonsko besedilo določa tudi oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev, ki bo opravljala preglede, nadzorovala pogoje nastanitev in izvajala ukrepe na ozemlju celotne države.

Predvideva tudi vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja. Gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, osveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih.

Ravno institut kvalificiranega prijavitelja je v javnosti dvigal največ prahu. Njegovi uvedbi so nasprotovali predvsem v veterinarski in kmetijski stroki, kjer so prepričani, da se s to določbo degradira veterinarski poklic, 40-urno izobraževanje, ki je potrebno za pridobitev tega naziva, pa da je premalo.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.